Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2007

zamówienie na:

Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. ,,V etap przebudowy ul. Kolonia Wilsona” tj. budowy warstwy ścieralnej nawierzchni z asfaltobetonu gr 4 cm oraz urządzeniami odwadniającymi ulicy Prostej na odcinku od ul. Kolonia Wilsona do ul. Zakole w Chełmnie, oraz remontu ulicy Łunawskiej- III etap polegający na frezowaniu istniejącej nawierzchni o grubości 3 cm, ułożeniu warstwy wiążącej grb. 4 cm i ścieralnej grb. 3 cm oraz regulacja wysokościowa urządzeń szt. 4.

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 23 lipca 2007  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna uprzejmie informuje, że dnia 27.07.2007r Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. Oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.z o o 86 – 100 Świecie ul. Laskowicka 3. cena brutto (z podatkiem VAT) – 261.064,54 PLN Oferta Nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Polna 113 87 – 100 Toruń cena brutto (z podatkiem VAT) – 239.227,54 PLN Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Kryteria oceny ważnych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty : 1/ cena oferty - 100 % Punktacja za kryterium ‘’cena” wynosi dla: 1/ oferta nr 1 – 91,64 pkt. 2/ oferta nr 2 – 100,00 pkt. W świetle przyjętego kryterium w SIWZ (cena oferty – 100%) w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą okazała się i tym samym wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta Nr 2 uzyskując maksymalną liczbę punktów (100 punktów) w przetargu jw. złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Polna 113 87- 100 Toruń za kwotę – 239.227,54 zł brutto Jednocześnie informuję, że w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, żadna oferta nie została odrzucona oraz żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Określenie przedmiotu zamówienia:


Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. ,,V etap przebudowy ul. Kolonia Wilsona” tj. budowy warstwy ścieralnej nawierzchni z asfaltobetonu gr 4 cm oraz urządzeniami odwadniającymi ulicy Prostej na odcinku od ul. Kolonia Wilsona do ul. Zakole w Chełmnie, oraz remontu ulicy Łunawskiej- III etap polegający na frezowaniu istniejącej nawierzchni o grubości 3 cm, ułożeniu warstwy wiążącej grb. 4 cm i ścieralnej grb. 3 cm oraz regulacja wysokościowa urządzeń szt. 4.Zakres robót obejmuje wykonanie:


I. ul. Prosta
1. oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową 0,2 kg/m² na powierzchni 1030 m².
2. wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z asfaltobetonu grub. 4 cm na powierzchni 1030 m².
3. roboty ziemne- wykopy obiektowe ze skarpami pod studnie i kanały rurowe na odcinku km 0+000 do km 0+95.
4. roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów.
5. roboty budowlane w zakresie oczyszczania ścieków, budowa osadnika piasku, oraz montaż separatora Unicon 20/200.
6. wykonanie płotka faszynowego.

II. ul. Łunawska

1. odtworzenie trasy drogi o 0,12 km.
2. ferowanie nawierzchni grub. 3 cm na powierzchni 1540 m².
3. transport materiałów z rozbiórki 46,2 m³.
4. oczyszczanie podłoża i skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m² podłoża po sfrezowaniu i warstwy wiążącej na powierzchni 1540m².
5. ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu na powierzchni 1540 m² grub. 4 cm.
6. ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu na pow. 1540 m² grub. 3cm.
7. regulacja wysokościowa urządzeń 4 szt.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu (66kB) pdf

SIWZ (133kB) pdf

Projekt umowy (65kB) pdf

ogólne warunki umów (214kB) pdf

Projekt techniczny- odwodnienie ul. Prosta, Zakole (1) (284kB) jpg

Projekt techniczny- odwodnienie ul. Prosta, Zakole (2) (359kB) jpg

Specyfikacja techniczna- wykonanie urządzeń odwadniających ul. Prosta (1748kB) pdf

szeczgółowa specyfikacja techniczna- warstwa ścieralna ul. Prosta cz.I (1122kB) pdf

szeczgółowa specyfikacja techniczna- warstwa ścieralna ul. Prosta cz.II (1142kB) pdf

Szeczgółowa specyfikacja techniczna-remont nawierzchni ul. Łunawska cz.I (1897kB) pdf

Szeczgółowa specyfikacja techniczna-remont nawierzchni ul. Łunawska cz.II (2140kB) pdf

Przedmiar robót- ul. Łunawska (123kB) pdf

Przedmiar robót- urządzenia odwadniające ul. Prosta (146kB) pdf

Przedmiar robót- warstwa ścieralna ul. Prosta (95kB) pdf


Opublikował: Zygmunt Szuster (28 czerwca 2007, 12:53:47)

Ostatnia zmiana: Zygmunt Szuster (1 sierpnia 2007, 10:26:15)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1880

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij