Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2019

zamówienie na:

Oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 15,49 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Dworcowej 2

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: I
wartość: cena wywoławcza 600,00 zł
termin składania ofert: 3 września 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: brak oferentów Chełmno dnia 26.08.2019 r.
 
O G Ł O S Z E N I E 
  
Burmistrz Miasta Chełmna 
ogłasza 
 
w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) 
  
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
 
 
Polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 15,49 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Dworcowej 2, stanowiący własność Gminy Miasta Chełmna. Lokal użytkowy usytuowany jest na parterze budynku. W piwnicy mieszczą się szalety miejskie. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową zasilaną z sieci miejskiej oraz kanalizacyjną. 

  
Przedmiotowy lokal użytkowy znajduje się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 92, obręb 1, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr TO1C/00014243/0, z przeznaczeniem na tereny usług i handlu.    
  
Cena wywoławcza za dzierżawę w/w lokalu użytkowego wynosi brutto 600,00 zł miesięcznie. Czynsz dzierżawny za w/w lokal użytkowy płatny będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wydzierżawiającego z 14 dniowym terminem płatności i podlegał będzie zmianie każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. 
Dodatkowo oprócz czynszu dzierżawnego na Dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości określonej corocznie uchwałą Rady Miasta Chełmna. 

Przetarg odbędzie się w dniu 03.09.2019 roku o godz. 10:00 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w siedzibie Oddziału Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie. 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 % ceny wywoławczej tj. 600,00 zł na konto bankowe ZWiK o numerze 
10 1160 2202 0000 0003 3312 8306 Millennium Bank, 
nie później niż do dnia 03.09.2019 r. do godz. 10:00. 

 Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  
Wadium wpłacone przez uczestnika wybranego w przetargu zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po podpisaniu umowy, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od zaistnienia okoliczności, które skutkują obowiązkiem dokonania zwrotu. 
  
Organizator zatrzymuje wadium uczestnika wybranego w przetargu w przypadku: 
· uchylenia się od podpisania umowy przez uczestnika wybranego w przetargu, 
· jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika wybranego w przetargu.
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna i Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 1 sierpnia 2019 roku. 
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9, tel. 56 / 674-07-31. 
 
                                                         Burmistrz Miasta Chełmna: Artur Mikiewicz   
 
 

Odpowiada za treść: Jarosław Matuszewski
Opublikował: Bogusław Cacałowski (26 sierpnia 2019, 11:55:47)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (9 września 2019, 09:04:25)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 63

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij