Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

zamówienie na:

oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 53,79 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo–usługową, zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. M.C. Skłodowskiej 19, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
wartość: cena wywoławcza 750,00 zł
termin składania ofert: 12 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: najwyższa oferta - Firma Labroggi Łukasz Alabrudziński Ul. Grudziądzka 31 86-200 Chełmno kwota wylicytowana - Czynsz miesięczny 790 zł brutto  Chełmno dnia 29.05.2019 r. 
 
O G Ł O S Z E N I E 
  
Burmistrz Miasta Chełmna 
ogłasza 
  
w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26) 
  
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
  
  
o oddaniu w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 53,79 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo–usługową, zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. M.C. Skłodowskiej 19, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna. 
Lokal użytkowy usytuowany jest w pawilonie handlowym zlokalizowanym w zabudowie osiedlowej M.C. Skłodowskiej. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową zasilaną z sieci miejskiej, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania zasilanego z kotłowni gazowej urządzonej wyłącznie dla pawilonu handlowego. 
  
Zestawienie powierzchni użytkowej lokalu przedstawia się następująco: 
1.      Sala konsumpcyjna                                                         38,13 m2 
2.      Pomieszczenie przeznaczone na zaplecze                           7,27 m2 
3.      Pomieszczenie przeznaczone na zaplecze                           3,49 m2 
4.      Korytarz                                                                          2,42 m2 
5.      w.c.                                                                                 1,40 m2 
6.      w.c.                                                                                 1,08 m2 
Razem                                                                                      53,79 m2 
  
Przedmiotowy lokal użytkowy znajduję się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 212, obręb 2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmnie prowadzi Księgę Wieczystą Nr TO1C/00002414/3, 
z przeznaczeniem na tereny usług i handlu, jednostka strukturalna: H11 UH, wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.     
Czynsz dzierżawny za w/w lokal użytkowy płatny będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wydzierżawiającego z 14 dniowym terminem płatności i podlegał będzie zmianie każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. 
Dodatkowo oprócz czynszu dzierżawnego na Dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości określonej corocznie uchwałą Rady Miasta Chełmna. 

Cena wywoławcza za dzierżawę w/w budynku użytkowego wynosi brutto 750,00 zł miesięcznie. 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2016 r. o godz. 1000 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w siedzibie Oddziału Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie. 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 % ceny wywoławczej tj. 750,00 zł 
na konto bankowe ZWiK o numerze 10 1160 2202 0000 0003 3312 8306 Millennium Bank 
nie później niż do dnia 11.06.2019 r. 

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika wybranego w przetargu zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po podpisaniu umowy, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od zaistnienia okoliczności, które skutkują obowiązkiem dokonania zwrotu. 
Organizator zatrzymuje wadium uczestnika wybranego w przetargu w przypadku: 
· uchylenia się od podpisania umowy przez uczestnika wybranego w przetargu, 
· jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika wybranego w przetargu 
  
  Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna i Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07 maja 2019 roku. 
 Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu 
z ważnych powodów. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami 
w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9, tel. 56 / 674-07-31. 
  
                                                         Burmistrz Miasta Chełmna : Artur Mikiewicz   

Odpowiada za treść: Jarosław Matuszewski
Opublikował: Bogusław Cacałowski (29 maja 2019, 08:31:08)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (19 czerwca 2019, 14:33:34)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 157

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij