Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

zamówienie na:

oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 30,39 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Rynek 9,

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 1
wartość: ceny wywoławcza 1 200,00 zł
termin składania ofert: 16 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: najwyższa oferta „Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa "KAMIL" Kamil Otrębski” - 2000,00 zł brutto Chełmno dnia 02.04.2019 r. 
  
O G Ł O S Z E N I E 
  
Burmistrz Miasta Chełmna 
ogłasza 
  
w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późniejszymi zmianami) 
  
  
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
 
 
Polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 30,39 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Rynek 9, stanowiący własność Gminy Miasta Chełmna. Lokal użytkowy usytuowany jest w ścisłym centrum miasta ze swobodnym dostępem od ul. Rynek z licznymi miejscami postojowymi w obrębie lokalu. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. 
 
Zestawienie powierzchni:
1.      Sala sprzedażna                          24,52 m2                           
2.      Zaplecze                                        4,93m2
3.      w.c.                                               0,94 m2
                                Ogółem              30,39 m2
 
Przedmiotowy lokal użytkowy znajduję się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 348, obręb 1, zapisanej w Księdze Wieczystej TO1C/00013861/1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, z przeznaczeniem na teren zabudowy o funkcji mieszkaniowo – usługowej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi / jednostka strukturalna: A 13/1 MWU wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.    
Cena wywoławcza za dzierżawę w/w lokalu użytkowego wynosi brutto 1 200,00 zł miesięcznie. Czynsz dzierżawny za w/w lokal użytkowy płatny będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wydzierżawiającego z 14 dniowym terminem płatności i podlegał będzie zmianie każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. 
Dodatkowo oprócz czynszu dzierżawnego na Dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości określonej corocznie uchwałą Rady Miasta Chełmna. 
Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2019 roku o godz. 10:00 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w siedzibie Oddziału Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 % ceny wywoławczej tj. 1 200,00 zł na konto bankowe ZWiK o numerze 10 1160 2202 0000 0003 3312 8306 Millennium Bank, nie później niż do dnia 15.04.2019 r. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
  
Wadium wpłacone przez uczestnika wybranego w przetargu zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po podpisaniu umowy, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od zaistnienia okoliczności, które skutkują obowiązkiem dokonania zwrotu. 
Organizator zatrzymuje wadium uczestnika wybranego w przetargu w przypadku: 
·  uchylenia się od podpisania umowy przez uczestnika wybranego w przetargu, 
· jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika wybranego w przetargu 
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna i Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 marca 2019 roku. 
 Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu 
z ważnych powodów. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami 
w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9, tel. 56 / 674-07-31. 
 
                                                         Burmistrz Miasta Chełmna: Artur Mikiewicz   
 
 

Odpowiada za treść: Jarosław Matuszewski
Opublikował: Bogusław Cacałowski (2 kwietnia 2019, 17:44:52)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (23 maja 2019, 13:54:18)
Zmieniono: wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 132

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij