Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

zamówienie na:

„Budowa stropu nad halą pomp w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 02/2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Zakład Wodociągów i Kanalizacji zawiadamia, że w postępowaniu na: „Budowę stropu nad halą pomp w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji” przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000, euro została wybrana niżej wymieniona oferta: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo Zakład Remontowo-Budowlany, Osnowo 14, 86-200 Chełmno  Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 02/2019

Wybór oferty (312kB) pdf
 
Odpowiedź na pytania (544kB) pdf

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno
OGŁASZA PRZETARG na:
 
„Budowę stropu nad halą pomp 
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji” 
 
Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno. 
2.        Tryb zamówienia: Tryb przetargowy. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro, 
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl. 
4.        Przedmiot zamówienia: 
                   „Budowa stropu nad halą pomp w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji” 
Zamówienie obejmuje: 
Budowę stropu nad halą pomp w istniejącym budynku przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie. Zakres zamówienia (budowy) zgodny z załączonym przedmiarem robót i dokumentacją budowlaną. 
Przygotowanie terenu oraz rozbiórkę istniejących elementów w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 
· Prace geodezyjne tj: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 
· Powierzenie obowiązków kierownika budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. 
· Inne prace, nie ujęte w przedmiarze robót, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
· Całość robót należy wykonać w oparciu o: 
-   dokumentację projektową (projekt budowlany),  
-   obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, odpowiednie normy; 
-   wytyczne nadzoru inwestorskiego, konstrukcyjnego i autorskiego; 
-   przeprowadzoną wizję w terenie. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji budowlanej stanowiącej załączniki do Specyfikacji Zamówienia.
 
Kody zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 
45000006-7 Roboty budowlane 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45262300-4 Betonowanie 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
   
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Termin realizacji zamówienia: przez okres zawarcia umowy. 
7.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia. 
8.        Wymagane wadium:  1000,00 zł 
9.    Kryteria oceny ofert: Cena – 100 % 
10.    Oferty należy składać w siedzibie 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. 

Termin składania ofert upływa    -   26. 03. 2019 r. godz. 10:00  

11.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert 
12.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    26. 03. 2019 r. godz. 10:30 
 
 
Dokumentacja przetargowa do pobrania:

Specyfikacja Zamówienia (352kB) pdf   
Załącznik nr 1 (660kB) pdf
Załącznik nr 2 (269kB) pdf
Załącznik nr 3 (469kB) pdf
Załącznik nr 4 (422kB) pdf  

Dokumentacja budowlana:

Odpowiada za treść: Bogusław Cacałowski
Opublikował: Bogusław Cacałowski (8 marca 2019, 13:19:29)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (2 kwietnia 2019, 17:49:18)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 160

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij