Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-7/2018
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 24 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez ANWIM S.A. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1 A  Chełmno dnia 25.07.2018 r. 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 7/2018 
  
WYBÓR OFERTY 
  
Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: 
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez ANWIM S.A. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1 A 
  
Dane wybranej oferty: 
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 83.689,20 zł (brutto). 
Liczba uzyskanych punktów – 100,00 
  
  
UZASADNIENIE 
  
W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 u.p.z.p. 
  
  
  
 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 7/2018 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno

OGŁASZA PRZETARG NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ:

Zakup paliwa do środków transportowych 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie. 

przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro 
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro.
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
1)      Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do środków transportowych                 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie tj.
Benzyna bezołowiowa Pb 95 – ok. 2000 l.; Olej Napędowy – ok. 15500 l. rocznie, odbywającego się poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów Zamawiającego. Podane wyżej ilości są ilościami szacunkowymi.
2)      Wymagania dotyczące paliw:
Etylina Pb 95 powinna spełniać wymagania normy PN-EN 228:2006. 
Olej Napędowy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 590:2006.
3)      Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV 09134200-9 Paliwo diesla, 09132100-4 Benzyna bezołowiowa.
4)      Dostawy produktów będę odbywać się poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego.
5)      Wykonawca musi posiadać stację paliw na terenie miasta Chełmna
(kod pocztowy 86-200) woj. Kujawsko -Pomorskie,          
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.        Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane przez okres jednego roku, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. od podpisania umowy.
8.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia.
9.        Wymagane wadium:  2250,00 zł
10.    Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -    24. 07. 2018 r. godz. 10:00 
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    24. 07. 2018 r. godz. 10 30
14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
Bogusław Cacałowski, (tel. 56 686 04 10) e-mail:.wodociagi@zwik.chelmno.pl
 
Dokumentacja przetargowa do pobrania
Specyfikacja Zamówienia (495kB) pdf
Załącznik nr 1 (1045kB) pdf
Załącznik nr 2 (265kB) pdf
Załącznik nr 3 (347kB) pdf  

Dokumenty w formie edytowalnej
Załącznik nr 1 (83kB) word
Załącznik nr 2 (34kB) word
 
 

Odpowiada za treść: Bogusław Cacałowski
Opublikował: Bogusław Cacałowski (12 lipca 2018, 12:46:29)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (25 lipca 2018, 12:51:50)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 188

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij