Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2017

zamówienie na:

„Budowa drogi i chodnika od ul. Żurawiej do Dworzysk w Chełmnie – ul. Bażancia”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.9.2017.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 lipca 2017  10:30
przyczyna unieważnienia: Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. 
Wyniki postępowania
zawiadomienie o unieważnieniu (252kB) pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
 tel. 56 677 17 31
fax 56 677 17 74
 powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie


Osoby uprawniona do kontaktów:
Joanna Borzuchowska Fax 56 677 17 74 Tel 56 677 17 31
Nr lokalu 103 Urząd Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl


Zamawiający ogłasza przetarg na:


„Budowa drogi i chodnika od ul. Żurawiej do Dworzysk w Chełmnie – ul. Bażancia”


1. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane
2.Tryb postępowania – przetargowy
3.Termin realizacji zamówienia 30 dni od dnia przekazania placu budowy
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
Cena – 60 %
Wydłużenie okresu gwarancji – 40 %
5.Specyfikacja zamówienia
Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl SZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 103 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym. Cena SZ wraz z załącznikami – 0 zł.
6.Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
- Posiadają kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- Posiadają zdolność techniczną i zawodową,
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.
7.Miejsce i termin składania ofert Miejsce składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter)
w terminie 12.07.2017 r . do godz. 10.30
8.Miejsce i termin otwarcia ofert Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204 w terminie 12.07.2017 r.  godz. 11.00
9.Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
- w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze - złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Burmistrz Miasta Chełmna
Mariusz Kędzierski

Chełmno, dnia 26.06.2017 r.

Pliki do pobrania:
Specyfikacja zamówienia (207kB) pdf
projekt umowy (126kB) pdf
dokumentacja (2287kB) rarOdpowiada za treść: Joanna Borzuchowska
Opublikował: Joanna Borzuchowska (27 czerwca 2017, 09:27:36)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (13 lipca 2017, 09:58:01)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 203

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij