Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2016

zamówienie na:

„Dostawa koparko-ładowarki dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Chełmnie”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.17.2016.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2016  08:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. unieważnienie
uniewaznienie (218kB) pdf

UWAGA!!!

W dniu 05.12.2016r. wpłynęło zapytanie:
Pytania i odpowiedzi (302kB) pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 31
fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie


Osoby uprawniona do kontaktów:
Joanna Borzuchowska Fax 56 677 17 74 Tel 56 677 17 31
Nr lokalu 103
Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl

Zamawiający ogłasza przetarg na:
„Dostawa koparko-ładowarki dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej   i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Chełmnie”

1. Rodzaj zamówienia – Dostawa
2.Tryb postępowania – przetargowy
3.Termin realizacji zamówienia:
7 dni od dnia podpisania umowy.
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
Cena – 60 %
Gwarancja – 20 %
Rocznik – 20 %

5.Specyfikacja zamówienia
Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl SZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 103
Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym. Cena SZ wraz z załącznikami – 0 zł.

6.Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
-Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.

7.Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter) w terminie 7.12.2016r . do godz. 8.00

8.Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204 w terminie 7.12.2016r. do godz. 8.30
9.Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
-
w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
-cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
-udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.Burmistrz Miasta Chełmna Mariusz Kędzierski

Specyfikacja (133kB) pdf
projekt umowy (55kB) pdf
Odpowiada za treść: Joanna Borzuchowska
Opublikował: Joanna Borzuchowska (30 listopada 2016, 12:51:22)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (8 grudnia 2016, 09:15:56)
Zmieniono: wyniki postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 251

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij