Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2016

zamówienie na:

Dostawa koparko-ładowarki dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.16.2016.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 23 listopada 2016  10:30
przyczyna unieważnienia: brak ofert UWAGA!!

W dniu 18.11.2016 r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie dot. postępowania:
Pytania i odpowiedzi (266kB) pdfOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 31
fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie


Osoby uprawniona do kontaktów:
Joanna Borzuchowska
Fax 56 677 17 74 Tel 56 677 17 31
Nr lokalu 103 Urząd Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl

Zamawiający ogłasza przetarg na:

„Dostawa koparko-ładowarki dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Chełmnie”

1. Rodzaj zamówienia – Dostawa
2.Tryb postępowania – przetargowy

3.Termin realizacji zamówienia 7 dni od dnia podpisania umowy.
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)

Cena – 60 %
Gwarancja – 20 %
Rocznik – 20 %

5.Specyfikacja zamówienia
Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl SZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 103 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym. Cena SZ wraz z załącznikami – 0 zł.

6.Wykluczenia

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, -Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.

7.Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter) w terminie 23.11.2016r . do godz. 10.30

8.Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204 w terminie 23.11.2016r. do godz. 11.00
9.Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
- w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.Burmistrz Miasta Chełmna
 Mariusz Kędzierski

Chełmno, dnia 16.11.2016r.

Pliki do pobrania:
Specyfikacja (133kB) pdf
projekt umowy (55kB) pdf
Odpowiada za treść: Joanna Borzuchowska
Opublikował: Joanna Borzuchowska (16 listopada 2016, 13:53:47)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (25 listopada 2016, 07:12:51)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 229

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij