Strona główna  >  Przetargi  >  W toku

zamówienie na:

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na o oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 22,03 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. Dworcowej 21,

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na o oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 22,03 m2 przy ul. Dworcowej 21
nr sprawy: DN/6/2016
wartość: brutto 250,00 zł miesięcznie.
termin składania ofert: 8 listopada 2016  11:00       Chełmno dnia 28.10.2016 r. 
 
O G Ł O S Z E N I E 
  
Burmistrz Miasta Chełmna 
ogłasza 
  
w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 
z późniejszymi zmianami / 
  
IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
  
polegający na o oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 22,03 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. Dworcowej 21, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna. Lokal użytkowy usytuowany jest centrum miasta z wejściem od głównej arterii ulicy Dworcowej. Najbliższe otoczenie lokalu stanowią tereny usług turystyki i kultury. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. 
Zestawienie powierzchni użytkowej lokalu przedstawia się następująco:
1)   pomieszczenie usługowe – 16,65 m2
2)   pomieszczenie socjalne – 2,66 m2
3)   pomieszczenie w.c. (wspólne z lokalem nr 1) – 0,75 m2
4)   sień (wspólna z lokalem nr 1) – 1,97 m2
Przedmiotowy lokal użytkowy nr 2 znajduje się w kondygnacji podziemnej budynku mieszkalnego stanowiącego zabudowę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 72/1, obręb 2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmnie prowadzi Księgę Wieczystą Nr TO1C/00014913/8 z przeznaczeniem na tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi / jednostka strukturalna: E42 MWU, wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.    
Cena wywoławcza za dzierżawę w/w lokalu użytkowego wynosi brutto 250,00 zł miesięcznie.  Czynsz dzierżawny za w/w lokal użytkowy płatny będzie do 10 dnia każdego miesiąca i podlegał będzie zmianie każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. 
Przetarg odbędzie się w dniu 08.11.2016 r., o godz. 11:00 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w siedzibie Oddziału Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 % ceny wywoławczej tj. 250,00 zł na konto bankowe ZWiK o numerze 16 9486 0005 0000 0361 2000 0059, nie później niż do dnia 07.11.2016 r. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika wybranego w przetargu zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po podpisaniu umowy, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od zaistnienia okoliczności, które skutkują obowiązkiem dokonania zwrotu. 
Organizator zatrzymuje wadium uczestnika wybranego w przetargu w przypadku: 
·  uchylenia się od podpisania umowy przez uczestnika wybranego w przetargu, 
· jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika wybranego w przetargu 
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 5 / 2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna i Zarządzenie Nr 70 /2016 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 lipca 2016 roku. 
 Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9, tel. 56 / 674-07-31. 
 
                                                         Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski   
 
 

Odpowiada za treść: Adam Maćkowski
Opublikował: Adam Mackowski (28 października 2016, 14:54:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij