Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 9/2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro, komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargowym na dostawy pod nazwą: Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: Brenntag Polska Sp z o.o. ul. J. Bema 21, 47- 224 Kędzierzyn - Koźle Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia cena oferty: 56 918,25 zł, (brutto). Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu: 4,56 [kg/1t s.m.o.] Liczba uzyskanych punktów – 100  Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 9/2016                   Chełmno dnia 23.11.2016 r. 
  
  
  
WYBÓR OFERTY 
  
Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro, komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargowym na dostawy pod nazwą: Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: 
  
  
Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: Brenntag Polska Sp z o.o. 
ul. J. Bema 21, 47- 224 Kędzierzyn - Koźle 
Dane wybranej oferty: 
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 56 918,25 zł, (brutto). Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu: 4,56 [kg/1t s.m.o.] Liczba uzyskanych punktów – 100 
  
  
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom: 
  
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 
„KORONA JV” Sp z o.o. 
ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa 
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert: 
Kryterium cena waga – 50 % - 46,5 pkt. 
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 % - 37,3 pkt. 
Łącznie – 83,8 pkt. 
  
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: 
KLIMAPOL Sp. z o.o. 
Dąbrowica 127C, 021-002 Jastków 
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert: 
Kryterium cena waga – 50 % - 39,1 pkt. 
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 % - 43,8 pkt. 
Łącznie – 82,9 pkt. 
  
  
Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: 
Brenntag Sp. z o.o. 
ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle 
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert: 
Kryterium cena waga – 50 % - 50 pkt. 
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 % - 50 pkt. 
Łącznie – 100 pkt. 
  
UZASADNIENIE 
  
  
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 
 Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 9/2016 

Zmiana Specyfikacji Zamówienia / Wyjaśnienie S.Z. (739kB) pdf

ZMIANA SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA 
  
Działając na podstawie § 8 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z 07. 01. 2008 r. w sprawie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji zamówienia na Dostawę flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie. 
  
W pkt. 9.2 pdkt. f) i g) Specyfikacji Zamówienia jest: 
f)      aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
g)      aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.  1  pkt  9  ustawy Pzp,  wystawiona  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed  upływem terminu składania ofert; 
  
Otrzymuje on brzmienie: 
  
f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
  
ulega wykreśleniu pkt. 9.2 ppkt. g) Specyfikacji Zamówienia. 
  
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert i wpłaty wadium, jak również nie zmienia terminu i miejsca otwarcia ofert. 
Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wprowadzone zmiany Specyfikacji Zamówienia podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferty złożone bez zastosowania się do zmiany podlegać będą odrzuceniu jako niezgodne z S.Z. 
Pozostałe zapisy Specyfikacji Zamówienia pozostają bez zmian.


WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA 
  
Działając na podstawie § 7 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z 07. 01. 2008 r. w sprawie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro zawiadamia się, że w dniu 08. 11.2016 r. wpłynęło pytanie, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści: 
  
  
Pytanie. 
Zwracam się z prośbą  o uściślenie zapisu w SIWZ pkt 9.2 (pdkt f i g) dotyczących informacji z KRK. Wymienione przez Państwa punkty w art. 24 ust.1 ustawy PZP dotyczą danych przed nowelizacją z dnia 28 lipca 2016 r. 
Czy w niniejszym przetargu można załączyć dokumenty zgodne z nowymi wymaganiami? 
  
Odpowiedź na pytanie: 
Wprowadza się zmianę zapisu znajdującego się w Specyfikacji Zamówienia pkt. 9.2 pdkt. f), który otrzymuje brzmienie: 
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
  
ulega wykreśleniu pkt. 9.2 ppkt. g) Specyfikacji Zamówienia. 
  
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert i wpłaty wadium, jak również nie zmienia terminu i miejsca otwarcia ofert.   

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno 

OGŁASZA PRZETARG NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: 

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego 
dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie 

Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z 07. 01. 2008 r. w sprawie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro.
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Tryb przetargowy. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro.
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie
 Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Zamówienia
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
24 54 20 00 – 5 - Polimery akrylowe w formach podstawowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.        Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia - dostawa rozłożona zostanie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
7.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia.
8.        Wymagane wadium: 1700,00 zł
9.        Kryteria oceny ofert:
Cena – 50 %
Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu [kg/1t s.m.o.] – 50%
10.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -    17. 11. 2016 r. godz. 10:00 

11.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
12.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    17. 11. 2016 r. godz. 10:30
13.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
Ewelina Gwardiak (Tel.56 686 49 33) e-mail:.laboratorium@zwik.chelmno.pl;
Zbigniew Korzeński (Tel.56 686 49 33)
Bogusław Cacałowski, (tel. 56 686 04 10) 

Dokumentacja Przetargowa:pliki edytowalne:


Odpowiada za treść: Ewelina Gwardiak
Opublikował: Bogusław Cacałowski (24 października 2016, 09:47:18)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (24 listopada 2016, 12:20:37)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 287

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij