Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-8a/2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 6 września 2016  10:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro informuje się, iż w postępowaniu na usługi pod nazwą: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Publiczny Transport Handel Obwoźny Dobroszek Marian, Żarczyce Duże 49A, 28-366 Małogoszcz. Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia 65239,20 złotych brutto; Liczba uzyskanych punktów: 100,00 UZASADNIENIE W postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia.  WYBÓR OFERTY 
  
Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro informuje się, iż w postępowaniu na usługi pod nazwą: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: 
  
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 
 Publiczny Transport Handel Obwoźny 
Dobroszek Marian, Żarczyce Duże 49A, 28-366 Małogoszcz. 
Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia 65239,20 złotych brutto; 
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 

UZASADNIENIE 
  
W postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 8a/2016 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno
OGŁASZA PRZETARG NA USŁUGI POD NAZWĄ: 

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” 

Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: tryb przetargowy.
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
 
„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
Usługi transportowe – Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów (PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW ROGOWIEC, ul. ENERGETYCZNA 7, 97-406 BEŁCHATÓW) do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno) za pomocą specjalistycznego samochodu do przewozu materiałów sypkich i popiołów, typu cementowóz.
Przedmiotem zamówienia jest transport popiołów lotnych z węgla z Elektrowni Bełchatów (PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW ROGOWIEC, ul. ENERGETYCZNA 7, 97-406 BEŁCHATÓW) do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno) w ilości około 680 ton (około 32 transportów). Popioły lotne z węgla winny być dostarczane środkiem transportu przystosowanym do przewozu materiałów pylnych (sypkich, popiołów, typu cementowóz) w ilości nie mniejszej niż 21 ton i nie większej niż 23 ton, wyposażonym w urządzenie do pneumatycznego (ciśnieniowego) rozładunku do silosu.
a)         przewidywana ilość popiołu na rok – ok. 680 ton,
b)        dostawa rozłożona zostanie w okresie 1 roku,
c)         częstotliwość dostaw: zależna od bieżącego zużycia popiołu na oczyszczalni ścieków w Chełmnie,
d)        zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji za zmniejszenie zamówienia, które jest zależne od procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków.
e)         dostawy będą realizowane w ciągu max 48 godzin na zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem,
f)         wymagana ilość popiołu w jednym transporcie ok. 21 - 23 ton,
g)        długość trasy jednego przejazdu ustala się na 260 km,
h)        tonaż popiołu w danym transporcie określany będzie na podstawie dowodu ważenia otrzymanego w elektrowni Bełchatów.
i)          miejsce dostawy:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Oddział - Oczyszczalnia Ścieków,
ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno
j)          wymagane jest aby samochód był przystosowany do przewozu popiołu w ilości ok. 21-23 ton w jednym transporcie.
k)        Wymagane jest aby samochód posiadał urządzenie do samoczynnego rozładunku (za pomocą węży) i napełnienia silosu zlokalizowanego na oczyszczalni ścieków w Chełmnie.
 
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
 
 
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.        Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.
8.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.        Wymagane wadium:  1000,00 zł
10.    Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. 

Termin składania ofert upływa    -    06. 09. 2016 r. godz. 10 00  
 
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    06. 09. 2016 r. godz. 10:30
14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest:
Bogusław Cacałowski tel. 56 686 04 10
Zbigniew Korzeński Tel. 56 686 49 33
  
Dokumentacja Przetargowa:


pliki edytowalne:Odpowiada za treść: Ewelina Gwardiak
Opublikował: Bogusław Cacałowski (22 sierpnia 2016, 14:24:28)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (14 września 2016, 10:09:45)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 734

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij