Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

Budowa kolektora ogólnospławnego DN 600 przy al. 3 Maja w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-5/2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 5 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Zakład Wodociągów i Kanalizacji zawiadamia, że w postępowaniu na: „Budowa kolektora ogólnospławnego DN 600 przy al. 3 Maja w Chełmnie” przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000, euro została wybrana niżej wymieniona oferta: Oferta oznaczona nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. 89-600 Chojnice, ul. Angowicka 47  Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 5/2016    Chełmno, dnia 08. 07. 2016 r.
   
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zawiadamia, że w postępowaniu na: „Budowa kolektora ogólnospławnego DN 600 przy al. 3 Maja w Chełmnie” przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000, euro została wybrana niżej wymieniona oferta: 
 
Oferta oznaczona nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. 89-600 Chojnice, ul. Angowicka 47
Dane wybranej oferty: Cena  51744,28 zł (brutto),
Liczba uzyskanych punktów: 100,00
 
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:
 
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MEL-KAN” Sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz. Kryterium Cena – 42,00 pkt.
 
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek
ul. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice. Kryterium Cena – 73,00 pkt.
 
 
Oferta oznaczona nr 3 złożona przez:
„ROLLSTICK TORUŃ” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń. Kryterium Cena – 96,00 pkt.
 
Oferta oznaczona nr 4 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o.
ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice. Kryterium Cena – 100,00 pkt.
 
Oferta oznaczona nr 5 złożona przez:
ROBOTY ZIEMNE Mirosław Majka
ul. Hanowskiego 26/3, 11-042 Jonkowo. Kryterium Cena – 76,00 pkt.
 
UZASADNIENIE
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów).


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 5/2016

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno
OGŁASZA PRZETARG na:
 
 
„Budowa kolektora ogólnospławnego DN 600 przy al. 3 Maja w Chełmnie” 
Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Tryb przetargowy. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro,
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kolektora ogólnospławnego DN 600 przy al. 3 Maja w Chełmnie”
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujący zakres:
a.       Budowa kolektora ogólnospławnego PP ID+ klasy S (8,0 kN/m2) Ø 600mm – 72,0 m
a.       montaż kompletnych studni rewizyjnych PVC Ø 1000 mm – 3 szt.
b.      przeprowadzenie próby szczelności sieci kanalizacyjnej;
c.       inspekcję kanałową TV;
d.      przywrócenie terenu do stanu pierwotnego;
e.       geodezyjne roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
f.       pozostały zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i dokumentacją przetargową.
g.      Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Zamówienia, Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
                   Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień
5.      45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
6.      45000006-7 Roboty budowlane
7.      45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
8.      45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
9.      45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
10.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 listopada 2016 r.
12.    Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia.
13.    Wymagane wadium:  3000,00 zł.
14.    Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
15.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. 
Termin składania ofert upływa    -   05. 07. 2016 r. godz. 10:00  
16.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
17.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    05. 07. 2016 r. godz. 10:30
18.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest: Bogusław Cacałowski tel. 56 686 04 10
 
Dokumentacja przetargowa do pobrania:
 
Specyfikacja Zamówienia (363kB) pdf  
Załącznik nr 1 (59kB) word  
Załącznik nr 2 (14kB) word  
Załącznik nr 3 (456kB) pdf  
Załącznik nr 4 (45kB) word  
Załącznik nr 5 (47kB) word  
Załącznik nr 6 (125kB) pdf  
Załącznik nr 7 (238kB) pdf  
Załącznik nr 8 (633kB) pdf  
Załącznik nr 9 (41kB) pdf  
Załącznik nr 10 (42kB) pdf

   Załączniki w formacie PDF
Załącznik nr 1 (480kB) pdf Załącznik nr 2 (192kB) pdf Załącznik nr 4 (347kB) pdf Załącznik nr 5 (354kB) pdf

Odpowiada za treść: Bogusław Cacałowski
Opublikował: Bogusław Cacałowski (15 czerwca 2016, 13:34:27)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (8 lipca 2016, 12:59:42)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 632

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij