Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

„Dostawa koagulantu PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-4/2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro zawiadamia się że w postępowaniu na: „Dostawa koagulanty PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: P.P.H.U. WĘGLO-STAL, Waldemar Biskupek, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50B Dane wybranej oferty: Cena 30420,36 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00  Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 4/2016 

 
WYBÓR OFERTY 
 
Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro zawiadamia się że w postępowaniu na: „Dostawa koagulanty PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: 
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:
P.P.H.U. WĘGLO-STAL, Waldemar Biskupek, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50B
Dane wybranej oferty: Cena 30420,36 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:
Numer oferty 1
 Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
„EKO-CHEMIA” Barbara Dzikowska-Lach ul. Brzozowa 19 87-100 Toruń
 Cena (brutto) - 31217,40 zł 
Przyznane punkty Kryterium Cena - 97,45 

Numer oferty 2
 Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
P.P.H.U. WĘGLO-STAL, Waldemar Biskupek, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50B
 Cena (brutto) - 30420,36 zł 
Przyznane punkty Kryterium Cena - 100,00 
 
UZASADNIENIE 

W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie     z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 u.p.z.p.


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 4/2016 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno 
OGŁASZA PRZETARG NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: 
„Dostawa koagulantu PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” 
Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z 07. 01. 2008 r. w sprawie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro.
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Tryb przetargowy. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro.
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
„Dostawa koagulantu PIX 113 dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
 Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Zamówienia
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
CPV – 24313125-3 Siarczan żelazowy
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.        Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia - dostawa rozłożona zostanie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
8.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia.
9.        Wymagane wadium:  780,00 zł PLN
10.    Kryteria oceny ofert:
Cena – 100 %
11.    Oferty należy składać w siedzibie 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -    14.06.2016 r. godz. 10:00  
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    14.06.2016 r. godz. 10:30 14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: w sprawach przedmiotu zamówienia:
Ewelina Gwardiak (Tel.56 686 49 33) 
Zbigniew Korzeński (Tel.56 686 49 33) w sprawach formalnych:
Bogusław Cacałowski, (tel. 56 686 04 10) 
Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Zamówienia (669kB) pdf
Załącznik nr 1 (63kB) word
Załącznik nr 2 (34kB) word
Załącznik nr 3 (396kB) pdfOdpowiada za treść: Zbigniew Korzeński
Opublikował: Bogusław Cacałowski (2 czerwca 2016, 12:33:59)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (21 czerwca 2016, 08:49:08)
Zmieniono: Wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1339

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij