Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmna w 2016 roku.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.11.2016.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2016  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta:Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19 87-732 Lubanie Wyniki postępowania:
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (72kB) pdfOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 31 fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie


Osoby uprawniona do kontaktów:
Joanna Borzuchowska, Katarzyna Grzeszczak Fax 56 677 17 74 Tel 56 677 17 31/37
Nr lokalu 103 Urząd Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia
 www.bip.chelmno.pl

Zamawiający ogłasza przetarg na:
 Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmna w 2016 roku

1. Rodzaj zamówienia – usługi
2.Tryb postępowania – przetargowy
3.Termin realizacji zamówienia do 31.08.2016r.
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
Cena – 100 %
5.Specyfikacja zamówienia Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl SZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 103 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym. Cena SZ wraz z załącznikami – 0 zł.

6.Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
-Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, -Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.

7.Miejsce i termin składania ofert
 Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter) w terminie 10.06.2016 r . do godz. 10.30
8.Miejsce i termin otwarcia ofert Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204 w terminie 10.06.2016 r. do godz. 11.00
9.Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert. 10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
-w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
-udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.Burmistrz Miasta Chełmna
Mariusz Kędzierski

Chełmno, dnia 1.06.2016 r.

Pliki do pobrania:
Specyfikacja (144kB) pdf
projekt umowy (63kB) pdf
załącznik 7a do SZ (9kB) excel
załącznik 7b do SZ (9kB) excel
załacznik nr 1 do umowy (9kB) excel
załacznik nr 2 do umowy (13kB) excel
załacznik nr 3 do umowy (16kB) word


Odpowiada za treść: Joanna Borzuchowska
Opublikował: Joanna Borzuchowska (2 czerwca 2016, 08:28:37)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (15 czerwca 2016, 11:10:23)
Zmieniono: wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 381

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij