Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

zamówienie na:

„Dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24kJ/kg, zawartość siarki 0,5% - 0,8%, zawartość popiołu 14% - 16% do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Urzędu Miasta w Chełmnie”.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.19.2015.JB
wartość: poniżej 30.000,00 euro.
termin składania ofert: 30 listopada 2015  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana oferta: LARGO Sp. z o.o., ul. Polna 103/105, 87-100 Toruń Wyniki postępowania:

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (63kB) pdf
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 31
fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie
 

Osoby uprawniona do kontaktów:
Joanna Borzuchowska, Bogumiła Szymańska
Fax 56 677 17 74
Tel 56 677 17 31/ 37
Nr lokalu 109 Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
9:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl
 
Zamawiający ogłasza przetarg na:
„Dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24kJ/kg, zawartość siarki 0,5%  -  0,8%, zawartość popiołu 14% - 16% do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Urzędu Miasta w Chełmnie”.
 
1. Rodzaj zamówienia – dostawa
2.Tryb postępowania – przetargowy
3.Termin realizacji zamówienia

01.01.2016r. – 31.12.2016r.
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)

Cena                        – 100 %
5.Specyfikacja zamówienia
a. Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl
b. SpZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 103 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
c. Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym.
d. Cena SpZ wraz z załącznikami – 0 zł.
 
6.Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.
 
7.Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter)
w terminie 30.11.2015r . do godz. 10.30
 
8.Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert:
              w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204
                                       w terminie 30.11.2015r. do godz. 11.00
9.Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
- w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
                                                                                             
 
                                                                                              Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                                                    Mariusz Kędzierski
Chełmno, dnia 16.11.2015r.

pliki do pobrania:
Specyfikacja zamówienia (159kB) pdf
projekt umowy (30kB) pdf
 

Opublikował: Joanna Borzuchowska (17 listopada 2015, 08:47:06)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (9 grudnia 2015, 09:00:33)
Zmieniono: wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 390

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij