Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

zamówienie na:

„Budowa linii kablowych zasilających pompy głębinowe sieci 0,4 kV w Chełmnie ul. Kilińskiego”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 17/2015
wartość: wartość szacunkowa nieprzekraczająca równowartość kwoty 30000 eu
termin składania ofert: 17 listopada 2015  10:00
wynik postępowania: komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „Budowa linii kablowych zasilających pompy głębinowe sieci 0,4 kV w Chełmnie ul. Kilińskiego” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: P.W. OLL-BUD Jacek Urbaniak, 86-221 Papowo Biskupie 49 Dane wybranej oferty: Cena 114390,00 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00  Chełmno dnia 24. 11. 2015 r. 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 17/2015 
  
WYBÓR OFERTY 
  
Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „Budowa linii kablowych zasilających pompy głębinowe sieci 0,4 kV w Chełmnie ul. Kilińskiego” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: 
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: 
P.W. OLL-BUD Jacek Urbaniak, 86-221 Papowo Biskupie 49 
Dane wybranej oferty: Cena  114390,00 zł (brutto), 
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 
  
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom: 
  
WYKONAWCA 
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 
P.P.H.U. „REMIS” Mieczysław Szczygieł 
86-200 Chełmno Klamry 93 
Kryterium Cena: 88,00 pkt. 
  
  
WYKONAWCA 
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: 
P.W. OLL-BUD Jacek Urbaniak, 
86-221 Papowo Biskupie 49 
Kryterium Cena: 100,00 pkt. 
    
  
UZASADNIENIE   

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 17/2015
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno
OGŁASZA PRZETARG na:
 
„Budowa linii kablowych zasilających pompy głębinowe sieci 0,4 kV 
 w Chełmnie ul. Kilińskiego” 
 
Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r.
Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Tryb przetargowy. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro,
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa linii kablowych zasilających pompy głębinowe sieci 0,4 kV w Chełmnie ul. Kilińskiego”
 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujący zakres:
 
a.       budowa sieci linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV zasilające pompy głębinowe, oraz zasilanie i sterowanie układów pomiarowych pomp głębinowych,
 
b.      montaż:
-  sieci kablowej nN kabel YAKXS 4*35 mm2 l = 3383 m
-  sieci kablowej nN kabel YAKXS 4*70 mm2 l = 375 m
-  sieci kablowej nN kabel YKYżo 3*2,5 mm2 l = 1385 m
-  sieci kablowej światłowodowa ZKs-XXOTKtsFf 24J l = 375 m
-  szafy kablowej
 
c.       przeprowadzenie pomiarów elektrycznych, prób i testów;
d.      Zamawiający we własnym zakresie wykona:
-  Mechaniczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych,
-  Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych,
-  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
-  Wytyczenie oraz inwentaryzację geodezyjną.
e.       pozostały zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i dokumentacją przetargową.
                    
                    
                   Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień
45314310-7 Układanie kabli
31213300-5 Szafy kablowe
31320000-5 Kable energetyczne
32562100-1 Kable światłowodowe do przesyłu informacji
 
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 grudnia 2015 r.
7.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia.
8.        Wymagane wadium:  5000,00 zł.
9.        Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
10.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -   17. 11. 2015 r. godz. 10:00 
11.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
12.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    17. 11. 2015 r. godz. 10:30
13.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest: Bogusław Cacałowski tel. 56 686 04 10
 
Dokumentacja przetargowa do pobrania:
 
Specyfikacja Zamówienia (360kB) pdf
Załącznik nr 1 (480kB) pdf
Załącznik nr 2 (194kB) pdf
Załącznik nr 3 (465kB) pdf
Załącznik nr 4 (350kB) pdf
Załącznik nr 5 (442kB) pdf
Załącznik nr 6 (10200kB) plik  
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7 (3051kB) pdf
Załącznik nr 8 (384kB) pdf
Załącznik nr 9 (1250kB) pdf
  

Opublikował: Bogusław Cacałowski (9 listopada 2015, 12:06:31)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (24 listopada 2015, 13:10:49)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 433

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij