Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

zamówienie na:

Budowa chodników na terenie miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.14.2015.JB
wartość: poniżej 30.000,00 euro.
termin składania ofert: 7 października 2015  10:30
wynik postępowania: W załączeniu zawiadomienia Cz.1.- "GOJA " Marcin Ostrowski, ul. Kościuszki 63/48, 86-300 Grudziądz Cz2. "PRO-LECH" Lech Stefański, ul. Kopernika1, 87-140 Chełmża, Cz.3. GOJA " Marcin Ostrowski, ul. Kościuszki 63/48, 86-300 Grudziądz Wyniki postępowania:

Zawiadomienie Panieńska (35kB) pdf
Zawiadomienie Łunawska z PZD (29kB) pdf
Zawiadomienie Łunawska etap V (29kB) pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 31
fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie

 
Osoby uprawniona do kontaktów:
Joanna Borzuchowska
Fax 56 677 17 74
Tel 56 677 17 31
Nr lokalu 109 Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl
 
Zamawiający ogłasza przetarg na:
 
„Budowa chodników na terenie miasta Chełmna”
 
1. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane
2.Tryb postępowania – przetargowy
3.Termin realizacji zamówienia

30 dni
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
Cena                        – 90 %
Okres gwarancji – 10%

5.Specyfikacja zamówienia
a.Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl
b.SZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 103 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
c.Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym.
d.Cena SZ wraz z załącznikami – 0 zł.
 
6.Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.
 
7.Miejsce i termin składania ofert

Miejsce składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter)
w terminie 7.10.2015r . do godz. 10.30
 
8.Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert:
              w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204
                                   w terminie 7.10.2015r. do godz. 11.00 – cześć I
                                   w terminie 7.10.2015r. do godz. 11.30 – część II
                                   w terminie 7.10.2015r. do godz. 12.00 – część III
 
9.Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 

11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
- w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
                                                                                             
 
                                                                                              Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                                                    Mariusz Kędzierski
Chełmno, dnia 22.09.2015r.
 
 
 
  Pliki do pobrania:
Specyfikacja, kosztorysy, wzór umowy (418kB) rar
Załączniki do edycji (75kB) rar
Dokumentacja Panieńska (3621kB) rar
Dokumentacja Łunawska z PZD (2615kB) rar
Dokumentacja Łunawska etap V (651kB) rar
 
 
 
 
 

Opublikował: Joanna Borzuchowska (22 września 2015, 10:48:18)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (8 października 2015, 09:54:55)
Zmieniono: wyniki postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 463

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij