Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

zamówienie na:

„Druk wydawnictw promocyjnych”, w tym: część I.: Przewodnik turystyczny Chełmno; część II.: Informator - katalog ofertowy Chełmna. Szczegółowy opis zamówienia został określony w: - dla części I.: Przewodnik turystyczny Chełmno, wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1a do SZ; - dla części II.: Informator - katalog ofertowy Chełmna, wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1b do SZ; Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):79823000-9

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: OKSiP.271.04.2015.EP
wartość: do 30.000 euro
termin składania ofert: 16 września 2015  10:00
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert do realizacji zadania dla części I: Przewodnik turystyczny Chełmno: wybrano Ofertę nr 3 złożoną przez: POLSKIE WYDAWNICTWA REKLAMOWE, ul. Winnica 37a/12, 87-100 Toruń, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, uzyskanych spośród ofert niepodlegających odrzuceniu: I. Kryterium: Cena ofertowa - 70 pkt.; II. Kryterium: Ocena wartości jakościowej i estetycznej załączonych wydawnictw zbliżonych do przedmiotu zamówienia - 7,25 pkt.; III. Kryterium: Ocena makiety wstępnej proponowanego projektu przedmiotu zamówienia tj. Przewodnika turystycznego Chełmno – 14 pkt.; Łączna liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – 91,25 pkt.; 2. Pozostałe oferty Oferta Nr 1: AMISTAD Sp. z o.o., Plac na Groblach 8/2, 31-101 Kraków I. Kryterium: Cena ofertowa – 56,00 pkt. II. Kryterium: Ocena wartości jakościowej i estetycznej załączonych wydawnictw zbliżonych do przedmiotu zamówienia – 7,25 pkt. III. Kryterium: Ocena makiety wstępnej proponowanego projektu przedmiotu zamówienia tj. Przewodnika turystycznego Chełmno – 15 pkt. Łączna liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – 78,25 pkt. Oferta Nr 4: EURO PILOT Sp. z o.o., ul. St. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa I. Kryterium: Cena ofertowa – 64,40 pkt. II. Kryterium: Ocena wartości jakościowej i estetycznej załączonych wydawnictw zbliżonych do przedmiotu zamówienia - 8,25 pkt. III. Kryterium: Ocena makiety wstępnej proponowanego projektu przedmiotu zamówienia tj. Przewodnika turystycznego Chełmno – 17,75 pkt. Łączna liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – 90,40 pkt. 3. Oferty odrzucone: 1) W postępowaniu dotyczącym części I.: - Przewodnik turystyczny Chełmno odrzucono ofertę nr 2 złożoną przez MERITUM Bożena Zimmermann, ul. Bluszczowa 19, 85-361 Bydgoszcz z powodu niespełnienia jednego z warunków podanych w Specyfikacji Zamówienia tj. terminu wykonania zamówienia, który określono na 30.11.2015 r., natomiast w formularzu ofertowym Oferent wpisał datę 31.12.2015 roku. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert do realizacji zadania dla części II.: - Informator - katalog ofertowy Chełmna: wybrano Ofertę nr 3 złożoną przez: POLSKIE WYDAWNICTWA REKLAMOWE, ul. Winnica 37a/12, 87-100 Toruń, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, uzyskanych spośród ofert niepodlegających odrzuceniu: I. Kryterium: Cena ofertowa - 70 pkt.; II. Kryterium: Ocena wartości jakościowej i estetycznej załączonych wydawnictw zbliżonych do przedmiotu zamówienia – 21,25 pkt.; Łączna liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – 91,25 pkt. 2. Pozostałe oferty: Oferta Nr 1: AMISTAD Sp. z o.o., Plac na Groblach 8/2, 31-101 Kraków I. Kryterium: Cena ofertowa – 65,25 pkt. II. Kryterium: Ocena wartości jakościowej i estetycznej załączonych wydawnictw zbliżonych do przedmiotu zamówienia – 25 pkt. Łączna liczba punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – 90,25 pkt. 3. Oferty odrzucone: 2) W postępowaniu dotyczącym części II.: Informator - katalog ofertowy Chełmna odrzucono ofertę nr 2 złożoną przez MERITUM Bożena Zimmermann, ul. Bluszczowa 19, 85-361 Bydgoszcz z powodu niespełnienia jednego z warunków podanych w Specyfikacji Zamówienia tj. terminu wykonania zamówienia, który określono na 30.11.2015 r., natomiast w formularzu ofertowym Oferent wpisał datę 31.12.2015 roku.  Wynik postępowania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1262kB) pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na podstawie Regulamin przetargowego Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 07.01.2008 r. (z późn. zmianami) zamieszczonego
na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej,
ogłasza się przetarg o następującej treści:

 
1.  Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86 - 200  Chełmno
tel.: 56-677-17- 19
fax: 56-677-17-74
Powiat: chełmiński, Województwo: kujawsko - pomorskie
 
2. Określenie trybu zamówienia -  przetargowy.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

„Druk wydawnictw promocyjnych”, w tym:
część I.: Przewodnik turystyczny Chełmno;
część II.: Informator - katalog ofertowy Chełmna.

Szczegółowy opis zamówienia został określony w:
- dla części I.: Przewodnik turystyczny Chełmno, wg zestawienia stanowiącego załącznik
nr 1a do SZ;
- dla części II.: Informator - katalog ofertowy Chełmna, wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1b do SZ;
 
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):79823000-9          
 
4. Informacja o miejscu, terminie i zasadach uzyskania Specyfikacji Zamówienia:
Specyfikację Zamówienia można pobrać ze strony internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta (bip.chelmno.pl) lub w siedzibie zamawiającego pokój nr 302,
jak również za pośrednictwem poczty po wcześniejszym pisemnym wystąpieniu do zmawiającego.
 
5. Informacja na  temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 
6. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno,
pok. nr 101 (okienko podawcze).
Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2015 r., o godz. 10.00 (czasu lokalnego).

7. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Chełmno, 09.09.2015 r.
                                                                                              
 

Specyfikacja zamówienia (73kB) pdf
Załączniki do SZ (336kB) zip


Opublikował: Elzbieta Pawelec (9 września 2015, 12:16:42)

Ostatnia zmiana: Elzbieta Pawelec (28 września 2015, 11:53:32)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 512

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij