Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-8/2015
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 27 lipca 2015  11:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: ANWIM S.A. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1 A  
Chełmno dnia 28.07.2015 r. 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 8/2015 
  
WYBÓR OFERTY 
  
Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: 
  
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 
ANWIM S.A. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1 A 
  
Dane wybranej oferty: 
  
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 76198,50 zł (brutto). 
Liczba uzyskanych punktów – 100,00 
  
UZASADNIENIE 
  
W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 u.p.z.p. 
  

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 8/2015 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno 
OGŁASZA PRZETARG NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: 

Zakup paliwa do środków transportowych 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie. 

przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro 
  
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno. 
2.        Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro. 
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia: 
1)      Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie tj. 
Benzyna bezołowiowa Pb 95 – ok. 2000 l.; Olej Napędowy – ok. 15500 l. rocznie, odbywającego się poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów Zamawiającego. Podane wyżej ilości są ilościami szacunkowymi. 
2)      Wymagania dotyczące paliw: 
Etylina Pb 95 powinna spełniać wymagania normy PN-EN 228:2006.  
Olej Napędowy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 590:2006. 
3)      Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV 09134200-9 Paliwo diesla, 09132100-4 Benzyna bezołowiowa. 
4)      Dostawy produktów będę odbywać się poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego. 
5)      Wykonawca musi posiadać stację paliw na terenie miasta Chełmna 
(kod pocztowy 86-200) woj. Kujawsko -Pomorskie,           
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7.        Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane przez okres jednego roku, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. od podpisania umowy. 
8.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia. 
9.        Wymagane wadium:  1000,00 zł 
10.    Kryteria oceny ofert: Cena – 100 % 
11.    Oferty należy składać w siedzibie 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. 
Termin składania ofert upływa    -    27. 07. 2015 r. godz. 11:00  

12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert 
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    27. 07. 2015 r. godz. 11:30 
14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: 
Bogusław Cacałowski, (tel. 56 686 04 10) e-mail:.wodociagi@zwik.chelmno.pl 
 
Dokumentacja przetargowa do pobrania:
Specyfikacja Zamówienia (494kB) pdf
Załącznik nr 1 (475kB) pdf
Załącznik nr 2 (265kB) pdf
Załącznik nr 3 (340kB) pdf
Dokumenty w formie edytowalnej:
Załącznik nr 1 (73kB) plik
Załącznik nr 2 (34kB) plik
 
 

Opublikował: Bogusław Cacałowski (16 lipca 2015, 07:52:36)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (29 lipca 2015, 08:24:09)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 685

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij