Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

zamówienie na:

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-7/2015
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 29 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro, komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargowym na dostawy pod nazwą: Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 4 złożona przez: Brenntag Polska Sp z o.o. ul. J. Bema 21, 47- 224 Kędzierzyn - Koźle  Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 7/2015                Chełmno dnia 05. 08. 2015 r. 
  
  
  
WYBÓR OFERTY 
  
Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro, komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargowym na dostawy pod nazwą: Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: 
  
  
Oferta oznaczona nr 4 złożona przez: 
Brenntag Polska Sp z o.o. 
ul. J. Bema 21, 47- 224 Kędzierzyn - Koźle 

Dane wybranej oferty: 
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 74125,95 zł, (brutto). Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu: 6,6 [kg/1t s.m.o.] Liczba uzyskanych punktów – 98,5 
  
  
  
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą: 
  
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 
Allied Solutions Poland Sp. z o.o. 
ul. Łyżwiarska 1/11, 02-505 Warszawa 
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert: 
Kryterium cena waga – 50 % - 33,5 
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 % - 39,50 
Łącznie – 73,00 
  
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: 
Flocspeed Sp. z o.o. 
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa 
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert: 
Kryterium cena waga – 50 % - 42,50 
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 % - 28,50 
Łącznie – 71,00 
  
Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: 
„KORONA JV” Sp z o.o. 
ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa 
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert: 
Kryterium cena waga – 50 % - 50,00 
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 % - 31,50 
Łącznie – 81,50 
  
Oferta oznaczona nr 4 złożona przez: 
Brenntag Sp. z o.o. 
ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle 
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert: 
Kryterium cena waga – 50 % - 48,50 
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 % - 50,00 
Łącznie – 98,50 
  
Oferta oznaczona nr 5 złożona przez:
 „Eko-Chemia” Barbara Dzikowska-Lach 
ul. Brzozowa 19, 87-100 Toruń 
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert: 
Kryterium cena waga – 50 % - 43,50 
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 % - 31,50 
Łącznie – 75,00 
  
  
  UZASADNIENIE 
  
  Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 
 Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 7/2015
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno 

OGŁASZA PRZETARG NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: 

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego 
dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie 

Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z 07. 01. 2008 r. w sprawie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro. 
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Tryb przetargowy. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro.
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie
 Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Zamówienia
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
24 54 20 00 – 5 - Polimery akrylowe w formach podstawowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.        Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia - dostawa rozłożona zostanie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
7.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia.
8.        Wymagane wadium:  2500,00 zł
9.        Kryteria oceny ofert:
Cena – 50 %
Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu [kg/1t s.m.o.] – 50%
10.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -    29. 07. 2015 r. godz. 10:00 

11.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
12.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    29. 07. 2015 r. godz. 10:30
13.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
Ewelina Gwardiak (Tel.56 686 49 33) e-mail:.laboratorium@zwik.chelmno.pl;
Zbigniew Korzeński (Tel.56 686 49 33) e-mail:.oczyszczalnia@zwik.chelmno.pl;
Bogusław Cacałowski, (tel. 56 686 04 10) e-mail:.wodociagi@zwik.chelmno.pl 


Dokumentacja przetargowa do pobrania:
Specyfikacja Zamówienia (444kB) pdf
Załącznik nr 1 (386kB) pdf
Załącznik nr 2 (195kB) pdf
Załącznik nr 3 (221kB) pdf
Załącznik nr 4 (185kB) pdf

dokumenty w wersji edytowalnej:
Załącznik nr 1 (64kB) plik
Załącznik nr 2 (34kB) plik
Opublikował: Bogusław Cacałowski (6 lipca 2015, 11:50:27)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (5 sierpnia 2015, 15:19:58)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 521

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij