Strona główna  >  Przetargi  >  W toku

zamówienie na:

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY o oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni użytkowej 2142,45 m2 z przeznaczeniem na parking, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Młyńskiej,

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY o oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni użytkowej 2142,45 m2 z przeznaczeniem na parking, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Mły
nr sprawy: DN/6/2015
wartość: brutto 700,00 zł miesięcznie
termin składania ofert: 21 lipca 2015  12:00Chełmno dnia  03.07.2015 r. 
 
O G Ł O S Z E N I E 
  
Burmistrz Miasta Chełmna 
ogłasza 
 
w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm./   
 
V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
 
o oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni użytkowej 2142,45 m2 z przeznaczeniem na parking, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Młyńskiej, który położony jest pomiędzy dwoma osiedlami mieszkaniowymi oś. M. Kopernika oraz oś. J. Piłsudskiego. stanowiący własność Gminy Miasta Chełmna. Parking z 62 miejscami postojowymi jest ogrodzony płotem z siatki stalowej plecionej o wysokości 2 m i długości ca 215 m. z podłożem naturalnym (ziemia). Wyposażony jest w bramę wjazdową jednoskrzydłową oraz przy wjeździe zainstalowany jest szlaban. Nieruchomość gruntowa - Parking zaopatrzony jest w przyłącze instalacji elektrycznej. 
Przedmiotowy parking znajduję się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako części działek nr 171/3, nr 171/7, obręb 2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmnie prowadzi Księgę Wieczystą Nr TO1C/00015585/6,oraz część działki nr 171/37, obręb 2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmnie prowadzi Księgę Wieczystą Nr TO1C/00008773/9,część działki nr 173/1, obręb 2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmnie prowadzi Księgę Wieczystą Nr TO1C/00002433/2, z przeznaczeniem podstawowym: tereny komunikacji (parking ogólnodostępny) / jednostka strukturalna: E29 KP, wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna. 
Czynsz dzierżawny za w/w nieruchomość gruntową płatny będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wydzierżawiającego z 14 dniowym terminem płatności i podlegał będzie zmianie stosownie do Zarządzeń Burmistrza Miasta Chełmna.  
Dodatkowo oprócz czynszu dzierżawnego na Dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości określonej corocznie uchwałą Rady Miasta Chełmna. 
Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości wynosi brutto 700,00 zł miesięcznie.  
Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2015 roku o godz. 12:00 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w siedzibie Oddziału Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 % ceny wywoławczej tj. 700,00 zł na konto bankowe ZWiK o numerze 16 9486 0005 0000 0361 2000 0059, nie później niż do dnia         20 lipca 2015 roku. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 5 / 2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna i Zarządzenie Nr 59 / 2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 2 kwietnia 2015 roku.   
Wadium przepada na rzecz wynajmującego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie do zawarcia umowy dzierżawy. Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 10 dni. 
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9, tel. 56 / 674-07-31. 
 
                                                         Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski  
  
                     

Opublikował: Adam Mackowski (3 lipca 2015, 22:45:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 707

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij