Strona główna  >  Przetargi  >  W toku

zamówienie na:

VII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego kiosk handlowo-usługowy o łącznej powierzchni użytkowej 20,97 m2 , położony przy ul. Dworcowej 22

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: VII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego kiosk handlowo-usługowy o łącznej powierzchni użytkowej 20,97 m2 , położony przy ul. Dworcowej 22
nr sprawy: DN/2/2015
wartość: brutto 315,00 zł miesięcznie.
termin składania ofert: 11 czerwca 2015  11:00Chełmno dnia  26.05.2015 r. 
 
O G Ł O S Z E N I E 
  
Burmistrz Miasta Chełmna 
ogłasza 
 
w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r . poz. 518 z późniejszymi zmianami) 
  
 
VII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
  
  
 
polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego kiosk handlowo-usługowy o łącznej powierzchni użytkowej 20,97 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Dworcowej 22, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna. Kiosk usytuowany jest poza staromiejską zabudową miasta bezpośrednio graniczy z główną arterią komunikacyjną miasta ulicą Dworcową. Kiosk o jednej kondygnacji, niepodpiwniczony, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. 
Zestawienie powierzchni użytkowej kiosku przedstawia się następująco:
1)      sala sprzedaży – 16,49 m2
2)      zaplecze sklepowe –   2,96 m2                                                      
3)      w.c. –   1,52 m2
   20,97 m2
Przedmiotowy kiosk położony jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 112/1, obręb 2, o powierzchni 87 m2 dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmnie prowadzi Księgę Wieczystą Nr TO1C/00007844/1 z przeznaczeniem na tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowo – usługowej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi / jednostka strukturalna: E70 MWU, wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna. 
Udział w gruncie wynosi 58,90 m2.  
 Cena wywoławcza za dzierżawę w/w kiosku wynosi brutto 315,00 zł miesięcznie. Czynsz dzierżawny za w/w kiosk płatny będzie do 10 dnia każdego miesiąca i podlegał będzie zmianie każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. 
 Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku o godz. 11:00 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w siedzibie Oddziału Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 100 % ceny wywoławczej tj. 315,00 zł na konto bankowe ZWiK o numerze 16 9486 0005 0000 0361 2000 0059, nie później niż do dnia 10 czerwca 2015 roku. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 5 / 2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna i Zarządzenie Nr 4 / 2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2015 roku. 
Wadium przepada na rzecz wynajmującego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie do zawarcia umowy dzierżawy. Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 10 dni. 
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9, tel. 56 / 674-07-31. 
 
                                                         Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski  
 

Opublikował: Adam Mackowski (26 maja 2015, 14:42:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 329

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij