Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2006

zamówienie na:

usługi transportowe pojazdem ciągnik z przyczepą jednoosiową z wywrotem o ładowności do 2,5 ton wraz z pomocą kierowcy przy pracach załadunkowych rozładunkowych różnych materiałów dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej – obsługa terenów zielonych

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do
termin składania ofert: 21 grudnia 2006
wynik postępowania: Wybrano ofertę Spółdzielni Kółek Rolniczych, ul. Gen. Jastrzębskiego 8, 86-200 Chełmno z ceną 26,84 zł Burmistrz Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 86 200 Chełmno Tel. (056) 677 – 17- 32 Fax: (056) 677 – 17 - 74 Powiat: chełmiński Województwo: kujawsko – pomorskie Osoba uprawniona a) Robert Hawełko, Bogumiła Szymańska b) fax ( 056) 677-17-74 c) tel. (056) 677-17-50 (056) 677-17-37 d) Nr lokalu 38 ( Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1) e) Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 9:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku). Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.chelmno.pl/?app=przetargi Rodzaj zamówienia - usługi Tryb postępowania - przetarg nieograniczony Określenie przedmiotu zamówienia: − Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe pojazdem ciągnik z przyczepą jednoosiową z wywrotem o ładowności do 2,5 ton wraz z pomocą kierowcy przy pracach załadunkowych rozładunkowych różnych materiałów dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej – obsługa terenów zielonych” − Szacunkowa wielkość zamówienia 1200 rbg. − Usługi zlecane będą w miarę potrzeb ich wykonania na poszczególnych odcinkach robót wskazanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmna na każde ustne lub telefoniczne zgłoszenie z jednodniowym wyprzedzeniem, − W razie spiętrzenia robót zamawiający może zwiększyć zapotrzebowanie na drugi środek transportu. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV) 60.12.90.00-8 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Termin realizacji zamówienia Wymagany: 01.01.2007 do 31.12.2007 roku Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia w (% ) cena - 100 % Specyfikacja istotnych warunków zamówienia a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.chelmno.pl/?app=przetargi b)można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego nr lokalu - 38 b) za zaliczeniem pocztowym c) cena - 0 zł. Wykluczenia W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniają n/w warunki zawarte w art. 22 ust.1: - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, - posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie, - posiadają potencjał ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania, - spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Miejsce i termin składania ofert a) miejsce składania: w siedzibie zamawiającego – nr lokalu 3 - okno podawcze na parterze. b) w terminie do: data: 21.12.2006 godz: 1000 Miejsce i termin otwarcia ofert a) miejsce otwarcia : w siedzibie zamawiającego - nr lokalu – 9 b) w terminie: data: 21.12.2006 godz: 1100 Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert. Formularz ofertowy (23kB) pdf Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w pos… (31kB) pdf oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z treścią SIWZ (10kB) plik projekt umowy (30kB) pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (60kB) pdf

Opublikował: Bogumiła Szymańska (11 grudnia 2006, 14:06:43)

Ostatnia zmiana: Bogumiła Szymańska (12 stycznia 2007, 11:16:36)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1636

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij