Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2006

zamówienie na:

,,Dostawa Miału Węglowego o parametrach: kaloryczność 24 kJ/kg, zawartość siarki od 0,5% do 0,8%, zawartość popiołu 14-16 % do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Chełmno ul Dworcowa 1”.

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę ,,HEGMAR” Henryk i Marek Wiśniewscy, Grzegorz Siewodnik spółka jawna ul. Oska 20, 86-130 Laskowice z ceną 325 zł brutto Burmistrz Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1 86 200 Chełmno Tel. (056) 677 – 17- 32 Fax: (056) 677 – 17 - 74 Powiat: chełmiński Województwo: kujawsko – pomorskie Osoba uprawniona a) Robert Hawełko, Bogumiła Szymańska b) fax ( 056) 677-17-74 c) tel. (056) 677-17-50 (056) 677-17-37 d) Nr lokalu 38 ( Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1) e) Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 9:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku). Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.chelmno.pl/?app=przetargi Rodzaj zamówienia - dostawa Tryb postępowania - przetarg nieograniczony Określenie przedmiotu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 10.12.10.00. − Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego o parametrach kaloryczność 24 kJ/kg, zawartość siarki od 0,5% do 0,8%, zawartość popiołu 14-16 % do kotłowni ogrodnictwa miejskiego w Chełmnie ul. Dworcowa 1 − Szacunkowa wielkość zamówienia 94 tony − Dostawa zostanie podzielona na części od 2 do 10 ton w zależności od potrzeb
i powierzchni magazynowej zamawiającego − Realizacja dostaw do 3 dni od złożenia zamówienia(ustne lub telefoniczne) przez zamawiającego Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Termin realizacji zamówienia Wymagany: 01.01.2007 do 31.12.2007 roku Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia w (% ) cena - 100 % Specyfikacja istotnych warunków zamówienia a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.chelmno.pl/?app=przetargi b)można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego nr lokalu - 38 b) za zaliczeniem pocztowym c) cena - 0 zł. Wykluczenia W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniają n/w warunki zawarte w art. 22 ust.1: - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, - posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie, - posiadają potencjał ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania, - spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Miejsce i termin składania ofert a) miejsce składania: w siedzibie zamawiającego – nr lokalu 3 - okno podawcze na parterze. b) w terminie do: data: 21.12.2006 godz: 1000 Miejsce i termin otwarcia ofert a) miejsce otwarcia : w siedzibie zamawiającego - nr lokalu – 9 b) w terminie: data: 21.12.2006 godz: 1115 Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert. formularz ofertowy (23kB) pdf oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków (31kB) pdf oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z SIWZ (30kB) pdf projekt umowy (30kB) pdf SIWZ (60kB) pdf

Opublikował: Bogumiła Szymańska (11 grudnia 2006, 12:29:23)

Ostatnia zmiana: Bogumiła Szymańska (12 stycznia 2007, 11:12:07)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1710

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij