Strona główna  >  Przetargi  >  W toku

zamówienie na:

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 5 o łącznej powierzchni użytkowej 49,42 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie – Osiedle M.C. Skłodowskiej 19

zamawiający: Gmina Miasta Chełmna
tryb zamówienia: IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: DN
wartość: 1.200,00 złotych miesięcznie
termin składania ofert: 20 października 2014  12:00Chełmno dnia  03.10.2014 r. 
 
O G Ł O S Z E N I E 
  
Burmistrz Miasta Chełmna 
ogłasza 
  
w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm./   
 
IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
 
polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 5 o łącznej powierzchni użytkowej 49,42 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie – Osiedle M.C. Skłodowskiej 19, stanowiący własność Gminy Miasta Chełmna. Lokal użytkowy usytuowany jest w pawilonie handlowym zlokalizowanym w zabudowie osiedlowej M.C. Skłodowskiej. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową zasilaną z sieci miejskiej, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania zasilanego z kotłowni gazowej urządzonej wyłącznie dla pawilonu handlowego. 
Zestawienie powierzchni:
1.      Sień                                 2,02 m2                              
2.      Sala sprzedaży                21,22 m2
3.      Zaplecze sklepowe          20,74 m2
4.      Biuro                               2,83 m2
5.      Pom. socjalne                  1,37 m2
6.      W.C.                                1,24 m2
 
Przedmiotowy lokal użytkowy znajduję się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 212, obręb 2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmnie prowadzi Księgę Wieczystą Nr TO1C/00002414/3 z przeznaczeniem na tereny usług i handlu / jednostka strukturalna: H11 UH, wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna. Czynsz dzierżawny za w/w lokal użytkowy płatny będzie do 10 dnia każdego miesiąca i podlegał będzie zmianie każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. 
Cena wywoławcza za dzierżawę w/w lokalu użytkowego wynosi brutto 1.200,00 zł miesięcznie.  
Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2014 roku o godz. 12:00 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w siedzibie Oddziału Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 % ceny wywoławczej tj. 1.200,00 zł na konto bankowe ZWiK o numerze 16 9486 0005 0000 0361 2000 0059, nie później niż do dnia 17 października 2014 roku. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 5 / 2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna i Zarządzenie Nr 97 / 2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 lipca 2014 roku. 
Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie do zawarcia umowy dzierżawy. Uczestnikowi, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 10 dni.Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami 
w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9, tel. 56 / 674-07-31. 
 
                                                         Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski  
 

Opublikował: Adam Mackowski (3 października 2014, 14:45:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 699

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij