Strona główna  >  Przetargi  >  W toku

zamówienie na:

dostawę paliw płynnych

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2006Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa

Chełmno - dostawa paliw płynnych

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta Chełmna, do kontaktów: Jadwiga Alaba – Wesołowska, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno, woj. kujawsko – pomorskie, tel. 056 677-17-49, telefax 056 677-17-74, e-mail: administ@chelmno.pl

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: tak jak w pkt. I.1.

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: tak jak w pkt. I.1.

4) Adres, pod który można przesłać oferty / wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno, pok. nr 3 (parter)

5) Rodzaj zamawiającego: Szczebel regionalny / lokalny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2.) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup paliw na 2007 rok.

1.3.) Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa wraz tankowaniem paliw płynnych na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Chełmnie Osnowie, do zbiorników samochodów będących w dyspozycji Zamawiającego, do karnistrów w przypadkach wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w okresie od podpisania umowy (nie wcześniej jednak niż od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1.4) miejsce wykonywania, usług lub miejsce dostaw: powiat chełmiński

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

23.11.10.00 – benzyna i paliwa lotnicze

23.12.10.00 – oleje napędowe

2) Wartość lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia 01.01.2007; data zakończenia 31.12.2007;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: Nie

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp oraz spełniają warunki art.22 ust.1 ustawy oraz określone w SIWZ.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielania zamówienia: nieograniczony.

1.2) wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia

1.3) przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena,

Oferta najbardziej korzystna ekonomiczna pod względem:

Cena – 80%

Dowóz na Międzygminne Składowisko odpadów Komunalnych – 20%

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień : dostępne do 17.12.2006

3.2) termin składania ofert : 21.12.2006 godzina 9:00

3.3) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 21.12.2006, godzina 9:30 siedziba Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, pok. 9.

3.3.1) dostawa paliw płynnych

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) czy zamówienie dotyczy projektu / programu finansowego ze środków UE: nie

2) data wysłania ogłoszenia 05.12.2006.

specyfikacja (83kB) plik


Opublikował: Jadwiga Alaba-Wesołowska (5 grudnia 2006, 15:16:57)

Ostatnia zmiana: Jadwiga Alaba-Wesołowska (7 grudnia 2006, 10:14:22)
Zmieniono: dodano specyfikację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1341

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij