Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatowej w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW – 11/2014
wartość: Wartość zamówienia poniżej 30000 euro,
termin składania ofert: 3 września 2014  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro zawiadamia się, że w postępowaniu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatowej w Chełmnie” została wybrana oferta: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: „HYDROGEOWIERT” Mirosława Kępska ul. Droga Jeziorna 8, 86-300 Grudziądz Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia 98349,68 złotych brutto; Liczba uzyskanych punktów: 100,00  
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 11/2014        Chełmno, dnia 11.09.2014 r. 
  
ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE OFERTY 
  
Działając na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro zawiadamia się, że w postępowaniu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatowej w Chełmnie” została wybrana oferta: 

Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 
„HYDROGEOWIERT” Mirosława Kępska 
ul. Droga Jeziorna 8, 86-300 Grudziądz 

Dane wybranej oferty: 
Cena realizacji zamówienia 98349,68  złotych brutto; 
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 
  
Odrzucenie oferty 
  
Wykonawca KRH TRUCK ORZECHOWSCY SPÓŁKA JAWNA Kruszyn 149, 86-014 Sicienko w złożonej ofercie nie przedłożył wszystkich wymaganych dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wymaganych dokumentów. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oferta nie została uzupełniona. 
W związku z powyższym zachodzi okoliczność z § 23 pkt 1 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro – w konsekwencji której, Zamawiający odrzuca złożoną ofertę. 
  
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom: 

Numer oferty 1 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy: 
„HYDROGEOWIERT” Mirosława Kępska 
ul. Droga Jeziorna 8, 86-300 Grudziądz 
Cena (brutto): 98349,68 zł brutto 
Przyznane punkty Kryterium Cena: 100 pkt. 

Numer oferty 2 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy: 
KRH TRUCK ORZECHOWSCY SPÓŁKA JAWNA 
Kruszyn 149, 86-014 Sicienko 
Cena (brutto): 149179,32 zł brutto 
Przyznane punkty Kryterium Cena: Oferta odrzucona 
  
  
UZASADNIENIE 
  
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów).

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 11/2014 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno 

OGŁASZA PRZETARG na:
 
 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatowej w Chełmnie” 

Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro 
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Tryb przetargowy. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro,
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatowej w Chełmnie”
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujący zakres:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC Ø 200 mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) – 415,5 m,
- montaż kompletnych studni żelbetonowych Ø 1200 mm - 10 szt.
- przeprowadzenie próby szczelności sieci kanalizacyjnej;
- inspekcję kanałową TV;
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego;
- geodezyjne roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
- pozostały zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i dokumentacją przetargową. 
                   Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45000006-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2014 r.
7.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia.
8.        Wymagane wadium:  5000,00 zł.
9.        Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
10.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -   03. 09. 2014 r. godz. 10:00 
11.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
12.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    03. 09. 2014 r. godz. 10 30
13.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest: Bogusław Cacałowski tel. 56 686 04 10
 
Dokumentacja przetargowa do pobrania:
 
Specyfikacja Zamówienia (294kB) pdf  

Załącznik nr 1 Formularz oferty (59kB) plik
Załącznik nr 2 oświadczenie (14kB) word
Załącznik nr 3 wzór umowy (377kB) pdf  
Załącznik nr 4 wykaz wykonanych robót (220kB) pdf  
Załącznik nr 5 wykaz osób (47kB) plik  
Dokumentacja projektowa:

Załącznik nr 6 Projekt opis techniczny (142kB) pdf
Załącznik nr 7 mapa poglądowa (150kB) pdf
Załącznik nr 8 projekt zagospodarowania terenu (589kB) pdf
Załącznik nr 9 profil podłużny (447kB) pdf
Załącznik nr 10 schemat studni (815kB) pdf
Załącznik nr 11 STWIOR (242kB) pdf  

Załącznik nr 12 PRZEDMIAR ROBÓT (117kB) pdf
 
 

Opublikował: Bogusław Cacałowski (18 sierpnia 2014, 12:04:52)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (11 września 2014, 19:35:50)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 894

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij