Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2014

zamówienie na:

Ulica Kwiatowa - ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 160 mb od ulicy Toruńskiej.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.13.2014.MM
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2014  10:30
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z § 25 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07.01.2008 r. z póź. zm. dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000,00 Euro, Zamawiający unieważnia postępowanie. UZASADNIENIE: Cena oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie j.w. przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  UWAGA!!!
W dniu 16.06.2014 r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie dot. przedmiotowego postępowania:
Zapytanie i odpowiedź (668kB) pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 31
fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie

 
Osoby uprawniona do kontaktów:
Zygmunt Szuster, Mariusz Krygier 
Fax 56 677 17 74
Tel 56 677 17 46 / 25
Nr lokalu 103 Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
9:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl
 
Zamawiający ogłasza przetarg na:
„Ulica Kwiatowa – ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 160 mb od ulicy Toruńskiej”
 
1. Rodzaj zamówienia – usługa
2. Tryb postępowania – przetargowy
3. Termin realizacji zamówienia

    30 dni od dnia podpisania umowy.
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
Cena – 100 %
5.Specyfikacja zamówienia
a. Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl
b. SZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 103 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
c. Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym.
d. Cena SZ wraz z załącznikami – 0 zł.
6.Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.
7.Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter)
w terminie 25.06.2014r . do godz. 10.30
8.Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204
w terminie 25.06.2014r. o godz. 11.00
9.Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
- w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
                                
 
                                                           Burmistrz Miasta Chełmna                                                                                                    Mariusz Kędzierski
 
Chełmno, dnia 09.06.2014r.


Pliki do pobrania:
Specyfikacja Zamówienia (143kB) pdf


Opublikował: Marlena Malesińska (9 czerwca 2014, 12:37:38)

Ostatnia zmiana: Marlena Malesińska (25 czerwca 2014, 14:26:11)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 979

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij