Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-8/2014
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 16 maja 2014  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro zawiadamia się, że w postępowaniu na „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” została wybrana Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Publiczny Transport Handel Obwoźny Dobroszek Marian, Żarczyce Duże 49A, 28-366 Małogoszcz. Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia 63064,56 złotych brutto; Liczba uzyskanych punktów: 100,00  Chełmno dnia 27. 05. 2014 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 8/2014
 
WYBÓR OFERTY 
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
  
Działając na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro zawiadamia się, że w postępowaniu na „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” została wybrana 
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 

Publiczny Transport Handel Obwoźny
Dobroszek Marian,
Żarczyce Duże 49A, 28-366 Małogoszcz.

 
Dane wybranej oferty:
Cena realizacji zamówienia 63064,56 złotych brutto;
Liczba uzyskanych punktów: 100,00
 
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:
Numer oferty 1
Publiczny transport Handel Obwoźny
Dobroszek Marian
Żarczyce Duże 49A, 28-366 Małogoszcz
Cena (brutto) 63064,56 zł
Przyznane punkty Kryterium Cena - 100,00 pkt.
 
Numer oferty 2
Zabłocki Transport
Jarosław Zabłocki
Sadłogoszcz 8, 88-192 Piechcin
Cena (brutto) 67413,84 zł
Przyznane punkty Kryterium Cena - 93,55 pkt.
 
Numer oferty 3
Transport Ciężarowy
Jan Woźnicki
ul. Konstytucji 3-go maja6c/105, 87-100 Toruń
Cena (brutto) 69588,48 zł
Przyznane punkty Kryterium Cena - 90,63 pkt.
 
UZASADNIENIE 
 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów).
 
 
 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 8/2014 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI POD NAZWĄ: 

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” 

Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro   
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: tryb przetargowy.
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl. 
4.        Przedmiot zamówienia:
 
„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
Usługi transportowe – Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów (PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW ROGOWIEC, ul. ENERGETYCZNA 7, 97-406 BEŁCHATÓW) do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno) za pomocą specjalistycznego samochodu do przewozu materiałów sypkich i popiołów, typu cementowóz.

Przedmiotem zamówienia jest transport popiołów lotnych z węgla z Elektrowni Bełchatów (PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW ROGOWIEC, ul. ENERGETYCZNA 7, 97-406 BEŁCHATÓW) do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno) w ilości około 680 ton (około 32 transportów). Popioły lotne z węgla winny być dostarczane środkiem transportu przystosowanym do przewozu materiałów pylnych (sypkich, popiołów, typu cementowóz) w ilości nie mniejszej niż 21 ton i nie większej niż 23 ton, wyposażonym w urządzenie do pneumatycznego (ciśnieniowego) rozładunku do silosu.

a) przewidywana ilość popiołu na rok – ok. 680 ton,
b) dostawa rozłożona zostanie w okresie 1 roku,
c) częstotliwość dostaw: zależna od bieżącego zużycia popiołu na oczyszczalni ścieków w Chełmnie,
d) zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji za zmniejszenie zamówienia, które jest zależne od procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków.
e) dostawy będą realizowane w ciągu max 48 godzin na zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem,
f) wymagana ilość popiołu w jednym transporcie ok. 21 - 23 ton,
g) długość trasy jednego przejazdu ustala się na 260 km,
h) tonaż popiołu w danym transporcie określany będzie na podstawie dowodu ważenia otrzymanego w elektrowni Bełchatów.
i) miejsce dostawy:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Oddział - Oczyszczalnia Ścieków,
ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno
j) wymagane jest aby samochód był przystosowany do przewozu popiołu w ilości ok. 21-23 ton w jednym transporcie.
k) Wymagane jest aby samochód posiadał urządzenie do samoczynnego rozładunku (za pomocą węży) i napełnienia silosu zlokalizowanego na oczyszczalni ścieków w Chełmnie.
 
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.
8. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.    Wymagane wadium:  1000,00 zł
10. Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. 
Termin składania ofert upływa    -    16. 05. 2014 r. godz. 10:00 

12. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
13. Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    16. 05. 2014 r. godz. 10:30
14. Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest:
Bogusław Cacałowski tel. 56 686 04 10
Zbigniew Korzeński Tel. 56 686 49 33 

Specyfikacja Zamówienia (360kB) pdf
Załącznik nr 1 (288kB) pdf
Załącznik nr 2 (212kB) pdf
Załącznik nr 3 (292kB) pdf  
 

Opublikował: Bogusław Cacałowski (6 maja 2014, 14:09:55)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (27 maja 2014, 13:32:10)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1020

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij