Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

Budowa chodnika w ul. Łunawska w Chełmnie - IV etap od km 0+760 do km 0+890 (130 m)

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.11.2014.MM
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 22 maja 2014  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: INŻYNIERIA DROGOWA Burchardt Wojciech, ul. Poprzeczna 7/9, 86-200 Chełmno. WYNIKI POSTĘPOWANIA
zawiadomienie o wyobrze oferty najkorzystniejszej (42kB) pdf


UWAGA!!!

W dniu 13 maja 2014 r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie dot. przedmiotowego postępowania:
Zapytanie i odpowiedź (352kB) pdf

UWAGA!


W związku z zaistniałą pomyłką Zamawiający zmienia zamieszczoną "Dokumentację" (2-3) oraz przedłuża termin składania ofert. 

  Dokumentacja (4315kB) plikOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 31
fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie
 
Osoby uprawniona do kontaktów:
Zygmunt Szuster, Łukasz Rolek
Fax 56 677 17 74
Tel 56 677 17 46/30
Nr lokalu 103 Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl
 
Zamawiający ogłasza przetarg na:
„Budowa chodnika w ul. Łunawska w Chełmnie  - IV etap od km 0+760 do km 0+890 (130 m)”.
 
1. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane
2. Tryb postępowania – przetargowy
3. Termin realizacji zamówienia
    60 dni od dnia podpisania umowy.
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
    Cena – 100 %
5.Specyfikacja zamówienia
   a. Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl
   b. SZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego –    pokój 103 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
   c. Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym.
   d. Cena SZ wraz z załącznikami – 0 zł.
6.Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.
7.Miejsce i termin składania ofert
   Miejsce składania ofert:
   w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter)
   w terminie 15.05.2014r . do godz. 10.30
8.Miejsce i termin otwarcia ofert
   Miejsce otwarcia ofert:
              w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204
                                     w terminie 15.05.2014r. o godz. 11.00
9.Termin związania ofertą
   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na      składanie ofert.
10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
   - w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
   - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na   sfinansowanie zamówienia,
   - udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
                                                                       
 
                                                                Burmistrz Miasta Chełmna                                                                                                       Mariusz Kędzierski
 
Chełmno, dnia 29.04.2014r.


Pliki do pobrania:
Specyfikacja Zamówienia (172kB) pdf
Dokumentacja 1 (723kB) plik
Dokumentacja 2 (8651kB) plik
Dokumentacja 3 (3537kB) plik
 

Opublikował: Marlena Malesińska (29 kwietnia 2014, 15:15:54)

Ostatnia zmiana: Marlena Malesińska (23 maja 2014, 13:07:05)
Zmieniono: Wyniki postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 810

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij