Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

Wybór wykonawcy usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmna w 2014 roku.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.9.2014.MM
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2014  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny oferty do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: "ECO-POL" Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz. 
WYNIKI POSTĘPOWANIA
zawiadomienie o wyobrze oferty najkorzystniejszej (49kB) pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 31
fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie
 
Osoby uprawniona do kontaktów:
Bogumiła Szymańska, Paweł Góra 
Fax 56 677 17 74
Tel 56 677 17 37
Nr lokalu 103 Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
9:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl
 
Zamawiający ogłasza przetarg na:
„Wybór wykonawcy usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmna w 2014 roku”
 
1. Rodzaj zamówienia – usługa
2. Tryb postępowania – przetargowy
3. Termin realizacji zamówienia
   Od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2014 r.
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
   Cena – 100 %
5.Specyfikacja zamówienia
   a. Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej       Zamawiającego www.bip.chelmno.pl
   b. SZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego       – pokój 103 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
   c. Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym.
   d.Cena SZ wraz z załącznikami – 0 zł.
6.Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.
7.Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter)
w terminie 12.05.2014r . do godz. 10.30
8.Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert:
              w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204
                                     w terminie 12.05.2014r. o godz. 11.00
9.Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
- w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
                                                                       
 
                                                                        Burmistrz Miasta Chełmna                                                                                                                   Mariusz Kędzierski
 
Chełmno, dnia 29.04.2014r.


Pliki do pobrania:
Specyfikacja Zamówienia (177kB) pdf

Opublikował: Marlena Malesińska (29 kwietnia 2014, 09:06:32)

Ostatnia zmiana: Marlena Malesińska (13 maja 2014, 13:29:03)
Zmieniono: Wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 709

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij