Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

„Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna w 2014 roku.”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.2.2014.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 4 marca 2014  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: P.H.U. DARO, Dariusz Linowski, Warpalice 18, 87-340 Osiek  

wyniki postępowania:

zawiadomienie o wyobrze oferty najkorzystniejszej (46kB) pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 31
fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie

 
Osoby uprawniona do kontaktów:
Zygmunt Szuster, Mariusz Krygier
Fax 56 677 17 74
Tel 56 677 17 46/25
Nr lokalu 109 Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl
 
Zamawiający ogłasza przetarg na:
„Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni
na terenie miasta Chełmna w 2014 roku.”
 
1. Rodzaj zamówienia – usługa
2.Tryb postępowania – przetargowy
3.Termin realizacji zamówienia

od dnia podpisania do 15.05.2014r..
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
Cena                        – 100 %
5.Specyfikacja zamówienia
a.Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl
b.SpZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 109 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
c.Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym.
d.Cena SpZ wraz z załącznikami – 0 zł.
6.Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.
7.Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter)
w terminie 4.03.2014r . do godz. 10.30
8.Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert:
              w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204
                                     w terminie 4.03.2014r. do godz. 11.00
9.Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
-                      w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
-                      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
-                      udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
                                                                       
 
                                                                        Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                              Mariusz Kędzierski
Chełmno, dnia 13.02.2014r.
 
Pliki do pobrania:
Specyfikacja Zamówienia (179kB) pdf
 
 
 
 
 
 

Opublikował: Joanna Borzuchowska (14 lutego 2014, 09:11:49)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (4 marca 2014, 13:44:53)
Zmieniono: wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 772

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij