Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2013

zamówienie na:

„Wymiana okien w lokalach mieszkalnych komunalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-12/2013
wartość: powyżej 5000 euro - poniżej 14000
termin składania ofert: 31 października 2013  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zakład Wodociągów i Kanalizacji zawiadamia, że w postępowaniu na: „Wymiana okien w lokalach mieszkalnych komunalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno” przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000, euro została wybrana niżej wymieniona oferta: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: Stolarstwo Adam Pierzchała 86-200 Chełmno ul. Konwaliowa 1 Dane wybranej oferty: Cena 46409,46 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00   
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 12/2013 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno
OGŁASZA PRZETARG na:
 
„Wymiana okien w lokalach mieszkalnych komunalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno”
 
Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro   
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Tryb przetargowy. Wartość zamówienia poniżej 14000 euro,
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
„Wymiana okien w lokalach mieszkalnych komunalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno” szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Zamówienia
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421132-8 Instalowanie okien
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.        Termin realizacji zamówienia: Realizacja przedmiotu zamówienia rozłożona będzie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wymiana poszczególnych okien będzie następować sukcesywnie w terminach ustalonych z Zamawiającym.
8.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia.
9.        Wymagane wadium:  1000,00 zł
10.    Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -   31. 10. 2013 r. godz. 10:00 
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    31. 10. 2013 r. godz. 10:30
14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest: Adam Maćkowski tel. 56 676 07 31
 
 
  Dokumentacja przetargowa do pobrania:
Specyfikacja Zamówienia (274kB) pdf
Załącznik nr 1 (540kB) pdf
Załącznik nr 2 (206kB) pdf
Załącznik nr 3 (306kB) pdf
Załącznik nr 4 (405kB) pdf
Załącznik nr 5 (589kB) pdf  
Dokumentacja fotograficzna:   Zdjęcia
 
   


Chełmno dnia 28. 10. 2013 r. 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 12/2013
                                                                                                                      

 
PYTANIA z dnia 25. 10. 2013 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.    
                                                                                                     
 
Dot.     postępowania przetargowego na „Wymiana okien w lokalach mieszkalnych komunalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno”   
 
WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA 
 
Działając zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z 07.01.2008 r. w sprawie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14.000 euro. oraz punktu 10 Specyfikacji Zamówienia zawiadamia się, że w dniu 25.10.2013 r. wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści:
  
Pytanie nr 1: Rynkowa 8/7 - czy mają być ozdoby na ślemionach i słupkach, okno łukowe czy proste, jeżeli obok na elewacji jest okno białe bez ozdób i górnego łuku?
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga okien łukowych bez ozdób na ślemionach
i słupkach, zgodnych z opisem w SZ.   
 
Pytanie nr 2: Toruńska 1/4 - jaki ma być szpros naklejany czy wewnątrzszybowy?
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wewnątrz szybowego szprosu.
 
Pytanie nr 3: Plac Wolności 1/2 A - co oznacza termin podział szczeliną krzyżową, jeżeli okna drewniane łukowe będą tańsze od okien PCV łukowych czy można zastosować okna drewniane?
 
Odpowiedź: Termin użyty przez Zamawiającego w SIWZ jest niepoprawny, właściwy termin powinien brzmieć „podział szczebliną krzyżową”. Zamawiający dopuszcza okna drewniane łukowe – w przypadku niższej ceny w stosunku do okien łukowych z PCV. 
 
Pytanie nr 4: Czy w oknach PCV mają być zastosowane słupki stałe czy ruchome (stałe stabilniejsze). Czy na pewno na zewnątrz mają być zastosowane parapety PCV - ponieważ na zewnątrz stosuje się parapety stalowe ocynkowane które są najtańsze na rynku?
 
Odpowiedz: Zamawiający wymaga, aby okna PCV miały słupki ruchome. Zamawiający nie dopuszcza parapetów zewnętrznych stalowych ocynkowanych.  
 
Pytanie nr 5: W związku z ogłoszonym przetargiem na wymianę okien w lokalach mieszkalnych komunalnych i użytkowych, zwracamy się z zapytaniem odnośnie stolarki okiennej PCV, konkretnie witryn lokalu użytkowego, czy ma być zastosowana szyba obustronnie bezpieczna? uważamy że ze względów bezpieczeństwa nie może być innej opcji.
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania witryn z zastosowaniem szyby obustronnie bezpiecznej.
 
Pytanie nr 6: Czy pozostała stolarka PCV ma być wykonana np. w profilu pięciu-komorowym?
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby stolarka PCV była minimum pięcio – komorowa.  
 
Pytanie nr 7: Szyba dla pozostałych wszystkich okien PCV  o współczynniku k=1,0?
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby okna posiadały współczynnik przenikalności cieplnej nie większy niż k =1,0.  
 
Pytanie nr 8: Czy kolor dla wszystkich okien drewnianych np.  - ma być wykonany w  bieli ?
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dla wszystkich okien będących przedmiotem  zamówienia kolor  biały. 
 
Pytanie nr 9: Czy parapety wewnętrzne i zewnętrzne również mają być w kolorze białym?
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby parapety wewnętrzne były w kolorze białym
a zewnętrzne były w kolorze białym lub w kolorze elewacji. 
 
 
  Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert i wpłaty wadium, jak również nie zmienia terminu i miejsca otwarcia ofert.   

 


     


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 12/2013                   
                                                                                     Chełmno dnia 04. 11. 2013 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji zawiadamia, że w postępowaniu na: „Wymiana okien w lokalach mieszkalnych komunalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Chełmno” przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000, euro została wybrana niżej wymieniona oferta:
 
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:
Stolarstwo Adam Pierzchała 86-200 Chełmno ul. Konwaliowa 1
Dane wybranej oferty: Cena 46409,46 zł (brutto), Liczba uzyskanych punktów: 100,00
 
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:
 
WYKONAWCA
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:
Okno-Bros Artur Brose Zakład Produkcyjny
ul. Buszczaka 13, 64-800 Chodzież
Kryterium Cena ilość przyznanych punktów: 97,00
 
 
WYKONAWCA
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:
Stolarstwo Adam Pierzchała
86-200 Chełmno, ul. Konwaliowa 1
KryteriumCena ilość przyznanych punktów: 100,00
 
 
WYKONAWCA
Oferta oznaczona nr 3 złożona przez:
Zakład Dekarsko-Blacharski Dańczak Piotr
ul. Polna 11 A, 86-200 Chełmno
Kryterium Cena ilość przyznanych punktów: 63,00
 
 
 
UZASADNIENIE 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). 
 
 
 
  

Opublikował: Cacałowski (23 października 2013, 12:37:35)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (4 listopada 2013, 14:16:05)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1522

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij