Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

zamówienie na:

Remont schodów i części chodnika na os. M.C. Skłodowskiej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.14.2012.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 20 września 2012  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta:Firma Handlowo-Usługowa GOJA, Marcin Ostrowski, ul. Kościuszki 63/48, 86-300 Grudziądz  Wyniki postępowania:
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (43kB) pdfOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 86
fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie
 
Osoby uprawniona do kontaktów:
Zygmunt Szuster, Bogumiła Szymańska
Fax 56 677 17 74
Tel 56 677 17 46/ 37
Nr lokalu 109 Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl
 
Zamawiający ogłasza przetarg na:
Remont schodów i części chodnika na os. M.C. Skłodowskiej
w Chełmnie
 
1. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane
2.Tryb postępowania – przetargowy
3.Termin realizacji zamówienia

30 dni od dnia zawarcia umowy.
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
Cena                        – 100 %
5.Specyfikacja zamówienia
a.                Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl
b.                SpZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 109 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
c.                Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym.
d.                Cena SpZ wraz z załącznikami – 0 zł.
 
6.Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
-                Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-                Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-                Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-                Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.
 
7.Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter)
w terminie 20.09.2012r . do godz. 10.30
 
8.Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert:
              w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204
                                     w terminie 20.09.2012r. do godz. 11.00
9.Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
-                      w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
-                      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
-                      udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
                                                                       
 Pliki do pobrania:
Specyfikacja Zamówienia (122kB) pdf
Dokumentacja (4153kB) plik
 

Opublikował: Joanna Borzuchowska (12 września 2012, 09:06:47)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (25 września 2012, 14:57:19)
Zmieniono: wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1211

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij