Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2006

zamówienie na:

sprzedaż działki nr 107/2 o pow. 2,8012 ha zabudowanej halami magazynowymi , położonej przy ul. Łunawskiej 31

zamawiający: Burmistrz Miasta Chelna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: cena wywoławcza 360.058,00 zł
termin składania ofert: 19 października 2006
wynik postępowania: nabywcą w/w nieruchomości został P. Marek Ośmiałowski za cenę 363.668,00 zł  Chełmno, dnia 28.08.2006 r.

O G Ł O S Z E N I E


B U R M I S T R Z M I A S T A C H E Ł M N A

O G Ł A S Z A

w oparciu o art. 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust. 2 i 3, art. 40 ust.1 pkt 1, art. 41 i art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

I PRZETARG USTNY

NIEOGRANICZONY

polegający na sprzedaży działki nr 107/2 o pow. 2,8012 ha , zabudowanej halami magazynowymi (hala nr 1 o pow. użytkowej 970,90 m2, hala nr 2 o pow. użytkowej 968,70 m2), położonej w Chełmnie przy ul. Łunawskiej 31, zapisanej w księdze wieczystej nr 12914, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na funkcję produkcyjną, usługową różnych branż, bazowo-składową, komunikacyjną i infrastruktury technicznej. W/w nieruchomość położona jest w obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.
Cena wywoławcza wynosi 360.058,00 zł.
Zgodnie z art.43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm./ nieruchomość przeznaczona do sprzedaży zwolniona jest z naliczenia podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2006 roku o godz 11.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej
tj. 18.002,90w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie do dnia 14 października 2006 r. i okazać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji /pokój 35/. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania oraz zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego.
Przetarg prowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r., Nr 207, poz. 2108) oraz uchwałę Nr XLVI/300/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 czerwca 2006 roku.
Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
Nabywca pokryje koszty pośrednie związane z przygotowaniem działki do sprzedaży oraz koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji tut.Urzędu tel.(056) 677-17-58 lub (056) 677-17-48.

BURMISTRZ
mgr Mariusz Kędzierski


Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (29 sierpnia 2006, 10:55:56)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (27 października 2006, 08:00:15)
Zmieniono: nabywcą w/w nieruchomości został P. Marek Ośmiałowski za cenę 363.668,00 zł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1533

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij