Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

zamówienie na:

„Dostawa separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-10/2012
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 17 września 2012  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Dostawę separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” komisja przetargowa wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: oferta oznaczona nr 1 Wykonawcy MEVA-POL Sp. z o.o. ul. Karłowicza 63, 80-275 Gdańsk  Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 10/2012          Chełmno, dnia 20.09.2012 r.
 
 
  
ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE OFERTY 
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Dostawę separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” komisja przetargowa wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia:
 
oferta oznaczona nr 1 Wykonawcy
MEVA-POL Sp. z o.o. ul. Karłowicza 63, 80-275 Gdańsk
 
który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Dane wybranej oferty:
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 199260,00 zł, (brutto). Liczba uzyskanych punktów – 100,00
 
UZASADNIENIE 
 
W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
 
            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) a).

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 10/2012 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: 
„Dostawa separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” 
przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).   
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:  
„Dostawa separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
Przedmiot zamówienia obejmuje:
-               dostawę, montaż w istniejącym ciągu technologicznym i uruchomienie zintegrowanego, kompletnego urządzenia do separacji, płukania i odwadniania piasku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45252200-0   Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.        Termin realizacji zamówienia: do dnia 28 grudzień 2012 r..
8.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.        Wymagane wadium:  3000,00 zł
10.    Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -    17. 09. 2012 r. godz. 9:00 
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    17. 09. 2012 r. godz. 9:30
14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest:
Bogusław Cacałowski tel. 56 686 04 10
Zbigniew Korzeński Tel. 56 686 49 33
15.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2012 pod numerem  335718 – 2012
 
 
Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (320kB) pdf
Załącznik nr 1 (275kB) pdf
Załącznik nr 2 (140kB) pdf
Załącznik nr 3 (168kB) pdf
Załącznik nr 4 (647kB) pdf
 

Opublikował: Cacałowski (7 września 2012, 08:57:04)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (20 września 2012, 11:24:03)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1304

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij