Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2012

zamówienie na:

„Dostawa separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-8/2012
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 14 sierpnia 2012  09:00
przyczyna unieważnienia: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) ZAWIADOMIENIE 
o unieważnieniu postępowania 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
 
UZASADNIENIE 
 
W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta, której Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy, jednocześnie ofertę  odrzucono w trybie art. 24 ust. 4 ustawy. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy w przypadku kiedy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. 
 W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 8/2012 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: 
„Dostawa separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” 
przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
„Dostawa separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
Przedmiot zamówienia obejmuje:
-               dostawę, montaż w istniejącym ciągu technologicznym i uruchomienie zintegrowanego, kompletnego urządzenia do separacji, płukania i odwadniania piasku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45252200-0   Wyposażenie oczyszczalni ścieków
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.        Termin realizacji zamówienia: 90 dni od zawarcia umowy.
8.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.        Wymagane wadium:  3000,00 zł
10.    Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -    14. 08. 2012 r. godz. 9: 00 
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    14. 08. 2012 r. godz. 9: 30
14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest:
Bogusław Cacałowski tel. 56 686 04 10
Zbigniew Korzeński Tel. 56 686 49 33
15.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2012 pod numerem 286990 – 2012
 
 
Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (320kB) pdf
Załącznik nr 1 (275kB) pdf
Załącznik nr 2 (140kB) pdf
Załącznik nr 3 (168kB) pdf
Załącznik nr 4 (647kB) pdf
 

Opublikował: Cacałowski (6 sierpnia 2012, 11:46:44)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (5 września 2012, 14:07:12)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 961

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij