Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-7/2012
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 12 lipca 2012  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 25.07.2012 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 7/2012 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: „STP” Ewa Bohdan, Suchatówka 43B, 88-140 Gniewkowo. Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia cena oferty: 94857,60 zł, (brutto). Liczba uzyskanych punktów – 100,00 UZASADNIENIE W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  Chełmno dnia 25.07.2012 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 7/2012
 
WYBÓR OFERTY 
 
Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia:
 
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:
„STP” Ewa Bohdan, Suchatówka 43B, 88-140 Gniewkowo.
 
Dane wybranej oferty:
 
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 94857,60 zł, (brutto). 
Liczba uzyskanych punktów – 100,00
 

 
UZASADNIENIE 
 
W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 7/2012 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: 
Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie. 
przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych.
3.        Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
1)      Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do środków transportowych                 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie tj.
Etylina Pb 95 – ok. 2000 l.; Olej Napędowy – ok. 15500 l. rocznie, odbywającego się poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów Zamawiającego. Podane wyżej ilości są ilościami szacunkowymi.
2)      Wymagania dotyczące paliw:
Etylina Pb 95 powinna spełniać wymagania normy PN-EN 228:2006. 
Olej Napędowy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 590:2006.
3)      Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV 09134200-9 Paliwo diesla, 09132100-4 Benzyna bezołowiowa.
4)      Dostawy produktów będę odbywać się poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego.
5)      Wykonawca musi posiadać stację paliw na terenie miasta Chełmna
(kod pocztowy 86-200) woj. Kujawsko -Pomorskie,          
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.        Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane przez okres jednego roku, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. od podpisania umowy.
8.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.        Wymagane wadium:  1000,00 zł
10.    Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -    12. 07. 2012 r. godz. 9:00 
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    12. 07. 2012 r. godz. 9:30
14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
Bogusław Cacałowski, (tel. 56 686 04 10) e-mail:.wodociagi@zwik.chelmno.pl
15.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29. 06. 2012 r. (numer ogłoszenia 226700 - 2012).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (349kB) pdf
Załącznik nr 1 (214kB) pdf
Załącznik nr 2 (219kB) pdf
Załącznik nr 3 (229kB) pdf

Opublikował: Cacałowski (29 czerwca 2012, 08:44:46)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (25 lipca 2012, 13:18:34)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1032

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij