Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2012

zamówienie na:

„Dostawa separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-4/2012
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 5 lipca 2012  09:00
przyczyna unieważnienia: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zakład Wodociągów i kanalizacji w Chełmnie informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu cena oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 172200,00 zł brutto. Zamawiający, obecnie nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając na względzie powyższe uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zakład Wodociągów i kanalizacji w Chełmnie informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”. 
  
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. 
  
W przedmiotowym postępowaniu cena oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 172200,00 zł brutto. Zamawiający, obecnie nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając na względzie powyższe uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 4/2012 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: 

„Dostawa separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” 

przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
„Dostawa separatora piasku z płukaniem dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- dostawę, montaż w istniejącym ciągu technologicznym i uruchomienie zintegrowanego, kompletnego urządzenia do separacji, płukania i odwadniania piasku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45252200-0   Wyposażenie oczyszczalni ścieków
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.        Termin realizacji zamówienia: 90 dni od zawarcia umowy.
8.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.        Wymagane wadium:  3000,00 zł
10.    Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -    05. 07. 2012 r. godz. 9 00 
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    05. 07. 2012 r. godz. 9 30
14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest:
Bogusław Cacałowski tel. 56 686 04 10
Zbigniew Korzeński Tel. 56 686 49 33
15.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.06.2012 pod numerem 218048 - 2012
Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (319kB) pdf
Załącznik nr 1 (275kB) pdf
Załącznik nr 2 (140kB) pdf
Załącznik nr 3 (168kB) pdf
Załącznik nr 4 (645kB) pdf

Opublikował: Cacałowski (25 czerwca 2012, 11:02:11)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (16 lipca 2012, 10:28:09)
Zmieniono: Unieważnienie postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1260

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij