Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

zamówienie na:

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-5/2012
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 13 lipca 2012  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 01.08.2012 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 5/2012 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje się, że postępowaniu na Dostawę flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: „KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa. Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 105780,00 zł, (brutto). • Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu: 6,6 [kg/1t s.m.o.] • Liczba uzyskanych punktów – 95,50  Chełmno dnia 01.08.2012 r. 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 5/2012
 
  
WYBÓR OFERTY 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.     Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje się, że postępowaniu na Dostawę flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: 
 
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: „KORONA JV” Sp z o.o.
ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa.

 
Dane wybranej oferty:
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 105780,00 zł, (brutto). 
Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu: 6,6 [kg/1t s.m.o.] 
Liczba uzyskanych punktów – 95,50
 
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą:
 
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CHEMIKOLOR” S.A. ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Kryterium cena waga – 50 % - 39,50
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 % - 37,00
Łącznie – 76,50
 
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:
„KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Kryterium cena waga – 50 % - 50,00
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 % - 45,50
Łącznie – 95,50
 
Oferta oznaczona nr 3 złożona przez:
Klimapol Sp. z o.o. Dąbrowica 127C, 21-002 Jastków
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Kryterium cena waga – 50 % - 43,00
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 % - 50,00
Łącznie – 93,00
 
Oferta oznaczona nr 4 złożona przez:
„EKO-CHEMIA”, Barbara Dzikowska-Lach, ul. Brzozowa 19, 87-100 Toruń
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Kryterium cena waga – 50 % - 41,50
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 % - 35,50
Łącznie – 77,00
 
Oferta oznaczona nr 4 złożona przez:
Brenntag Polska Sp z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Kryterium cena waga – 50 % - 49,00
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 % - 31,50
Łącznie – 80,50
 
 
 
  
UZASADNIENIE 
 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
 
Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1).
 
 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 5/2012
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: 
Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie 
przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych.
3.        Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie
 Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
24 54 20 00 – 5 - Polimery akrylowe w formach podstawowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.        Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia - dostawa rozłożona zostanie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
7.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warónków Zamówienia.
8.        Wymagane wadium:  1000,00 zł
9.        Kryteria oceny ofert:
Cena – 50 %
Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu [kg/1t s.m.o.] – 50%
10.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -    13. 07. 2012 r. godz. 9 00 
11.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
12.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    13. 07. 2012 r. godz. 9 30
13.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
Bogusław Cacałowski, (tel. 56 686 04 10) e-mail:.wodociagi@zwik.chelmno.pl
Małgorzata Antolak (Tel.56 686 49 33) e-mail:.laboratorium@zwik.chelmno.pl;
Zbigniew Korzeński (Tel.56 686 49 33) e-mail:.oczyszczalnia@zwik.chelmno.pl;
14.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14. 06. 2012 r. (numer ogłoszenia 202398- 2012).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (383kB) pdf

Opublikował: Cacałowski (14 czerwca 2012, 12:41:44)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (1 sierpnia 2012, 12:42:58)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 896

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij