Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

zamówienie na:

Wykonanie remontu generalnego części ogrodzenia cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy ul. Jastrzębskiego w Chełmnie – etap III

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.8.2012.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2012  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania została wybrana oferta:KAMEX, Zbigniew Ćwikliński, Wielkie Czyste 18, 86-212 Stolno  Wyniki postępowania:

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (39kB) pdfOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 86
fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie
 
Osoby uprawniona do kontaktów:
Bogumiła Szymańska
Fax 56 677 17 74
Tel 56 677 17 37
Nr lokalu 109 Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl
 
Zamawiający ogłasza przetarg na:
„Wykonanie remontu generalnego części ogrodzenia cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy ul. Jastrzębskiego w Chełmnie
– etap III”

 
1. Rodzaj zamówienia – usługi
2.Tryb postępowania – przetargowy
3.Termin realizacji zamówienia
60 dni od dnia zawarcia umowy.
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
Cena                        – 100 %
5.Specyfikacja zamówienia
a.                Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl
b.                SpZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 109 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
c.                Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym.
d.                Cena SpZ wraz z załącznikami – 0 zł.
 
6.Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
-                Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-                Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-                Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-                Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.
 
7.Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter)
w terminie 14.06.2012r . do godz. 10.30
 
8.Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert:
              w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204
                                     w terminie14.06.2012r. do godz. 11.00
9.Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
-                      w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
-                      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
-                      udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
                                                                       
 
                                                                        Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                              Mariusz Kędzierski
Chełmno, dnia 25.05.2012r.
 
 
Pliki do pobrania:

Specyfikacja Zamówienia (101kB) pdf  
 

Opublikował: Joanna Borzuchowska (25 maja 2012, 12:17:46)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (15 czerwca 2012, 08:20:01)
Zmieniono: wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 992

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij