Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2012

zamówienie na:

Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-2/2012
wartość: 55000 zł netto
termin składania ofert: 23 kwietnia 2012  09:00
przyczyna unieważnienia: Chełmno dnia 26. 04. 2012 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 2/2012 Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Zakład Wodociągów i Kanalizacji, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). UZASADNIENIE W prowadzonym postępowaniu na: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”, nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.  
Chełmno dnia 26. 04. 2012 r. 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 2/2012 
  
 Do wszystkich Wykonawców 
  
  
  Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” 
  
  ZAWIADOMIENIE 
o unieważnieniu postępowania 
  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego         na „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
                                         
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 
  
UZASADNIENIE 
  
W prowadzonym postępowaniu na: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów    do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”, nie złożono żadnej oferty. 
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 2/2012
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI POD NAZWĄ:

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” 
przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
 
„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
Usługi transportowe – „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” za pomocą specjalistycznego samochodu do przewozu materiałów sypkich i popiołów, typu cementowóz.
 
Przedmiotem zamówienia jest transport popiołów lotnych z węgla z Elektrowni Bełchatów do oczyszczalni ścieków w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2  w ilości około 805 ton (około 35 transportów). Popioły lotne z węgla winny być dostarczane środkiem transportu przystosowanym do przewozu materiałów pylnych (sypkich, popiołów, typu cementowóz) w ilości nie mniejszej niż 21 ton i nie większej niż 23 ton, wyposażonym w urządzenie do pneumatycznego (ciśnieniowego) rozładunku do silosu.
a)         przewidywana ilość popiołu na rok – ok. 805 ton,
b)        dostawa rozłożona zostanie w okresie 1 roku,
c)         częstotliwość dostaw: zależna od bieżącego zużycia popiołu na oczyszczalni ścieków w Chełmnie,
d)        zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji za zmniejszenie zamówienia, które jest zależne od procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków.
e)         dostawy będą realizowane w ciągu max 48 godzin na zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem,
f)         wymagana ilość popiołu w jednym transporcie ok. 21 - 23 ton,
g)        długość trasy jednego przejazdu ustala się na 260 km,
h)        tonaż popiołu w danym transporcie określany będzie na podstawie dowodu ważenia otrzymanego w elektrowni Bełchatów.
i)          miejsce dostawy:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Oddział - Oczyszczalnia Ścieków,
ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno
j)          wymagane jest aby samochód był przystosowany do przewozu popiołu w ilości ok. 21-23 ton w jednym transporcie.
k)        Wymagane jest aby samochód posiadał urządzenie do samoczynnego rozładunku (za pomocą węży) i napełnienia silosu zlokalizowanego na oczyszczalni ścieków w Chełmnie.
    
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.        Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.
8.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.        Wymagane wadium:  1000,00 zł
10.    Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -    23. 04. 2012 r. godz. 9 00 
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    23. 04. 2012 r. godz. 9 30
14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest:
Bogusław Cacałowski tel. 56 686 04 10
Zbigniew Korzeński Tel. 56 686 49 33
15.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2012 pod numerem 117582-2012
Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (361kB) pdf Załącznik nr 1 (290kB) pdf Załącznik nr 2 (214kB) pdf Załącznik nr 3 (291kB) pdf
Opublikował: Cacałowski (13 kwietnia 2012, 13:46:43)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (26 kwietnia 2012, 08:12:32)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 957

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij