Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24kJ/kg, zawartość siarki od 0,5% do 0,8%, zawartość popiołu 14- 16% do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Urzędu Miasta w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.13.2011.JB
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 29 grudnia 2011  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta:Składnica Artykułów Masowych, „WĘGLOPASZ” Sp. j., Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał ul. Koronowska 38, Żołędowo, 86-031 Osielsko  Wyniki postępowania:
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (47kB) pdfOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 32
fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie
 
Osoba uprawniona:
Bogumiła Szymańska
Fax 56 677 17 74
Tel 56 677 17 37
Nr lokalu 109 Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl
 
Zamawiający ogłasza przetarg na:
„Dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24kJ/kg, zawartość siarki od 0,5% do 0,8%, zawartość popiołu 14- 16% do kotłowni ogrodnictwa miejskiego Urzędu Miasta w Chełmnie”.
 
Rodzaj zamówienia – dostawa
Tryb postępowania – przetargowy
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia
- Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego o parametrach: kaloryczność 24 kJ/kg, zawartość siarki od 0,5% do 0,8%, zawartość popiołu  14-16% wraz z dowozem do siedziby Zamawiającego.
- Szacunkowa wielkość zamówienia ok. 84 tony.
- Dostawa podzielona zostanie na części od 2 do 10 ton w zależności od potrzeb        i powierzchni magazynowej Zamawiającego. 
- Realizacja dostaw do 3 dni od złożenia zamówienia ( telefonicznie bądź ustnie przez Zamawiającego.
 
2. Termin realizacji zamówienia
Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012r.
 
3. Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
Cena                     – 100 %
 
4.Specyfikacja zamówienia
a.      Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl
b.      SpZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 109 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
c.      Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym.
d.      Cena SpZ wraz z załącznikami – 0 zł.
 
5. Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
-         Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-         Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-         Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-         Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.
 
 
6. Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter)
w terminie do 29.12.2011r. godz. 10.30
 
7. Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert:
              w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204
                                     w terminie do 29.12.2011r.  godz. 11.00
8. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
- w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
 
 
                                                                        Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                              Mariusz Kędzierski
Pliki do pobrania:
Specyfikacja zamówienia (127kB) pdf

 

Opublikował: Joanna Borzuchowska (14 grudnia 2011, 11:49:15)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (29 grudnia 2011, 12:46:10)
Zmieniono: wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1048

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij