Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki nr 138 o pow. 611 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Morelowej 6

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: MK.6840.8.2011.EA-B.
wartość: 30.000 zł
termin składania ofert: 30 listopada 2011  09:00
wynik postępowania: nabywca Mirosław i Maria Kaniewscy cena 32.000 zł 
                 Chełmno dnia 17.10.2011 r
 
                                                      O G Ł O S Z E N I E
                                                 Burmistrz Miasta Chełmna
                                                               ogłasza
 
w  oparciu o art. 13 ust.1 , art. 38 ,  art. 40 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2010 r, Nr 102 , poz. 651  z późn.zm./ .
                                 II PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY
 
polegający na sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działki  nr 138 o  pow. 611 m2 ,  położonej  w  Chełmnie  przy  ul. Morelowej 6, zapisanej w KW TO1C /00010340/2, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W/w nieruchomość zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z obiektami  i urządzeniami towarzyszącymi / jednostka strukturalna  H 39 MN/.
                            Cena wywoławcza wynosi   30.000 zł  brutto.
Cena  zawiera  23 %  podatku VAT , zgodnie z art. 41 ust.1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy
 z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz. U z 2004 r, Nr 54 , poz. 535
 z późn.zm./. Nieruchomość nie jest obciążona .
                               Przetarg  odbędzie się w dniu  30 listopada  2011 roku o godz. 09.00 sali nr 204 Urzędu Miasta w Chełmnie  ul. Dworcowa 1 . Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  jest   wpłacenie  wadium w wysokości  5%  ceny wywoławczej tj. 1.500 zł  w  kasie  Urzędu  Miasta   w Chełmnie ul. Dworcowa 1 / pokój nr 208 / lub na konto Urzędu Miasta w Chełmnie - Bank Spółdzielczy        w Chełmnie nr 5094860005 0000036120000029 najpóźniej w dniu 25 listopada 2011 roku i okazać  w Referacie Mienia Komunalnego /pokój nr 111/. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  z uwagi na brak dojazdu do przedmiotowej działki .
I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 14 września 2011 roku i zakończył się wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącymi nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie / Dz.U z 2004 r. , Nr 207 , poz. 2108 / oraz Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Miasta Chełmna  z  9 czerwca 2011 roku.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych .
    Wadium przepada na rzecz sprzedającego , jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
          Nabywca uiści  koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
          Uczestnikowi , który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu na podane konto. Uczestnik  przetargu ,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
          Osoby , o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r          o gospodarce nieruchomościami  / Dz.U. z 2010 r , Nr 102 , poz. 651 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
          Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego          Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , pokój 111, tel. ( 56 ) 677-17-58  lub      ( 56 ) 677-17-48 .
 
 
                                              Burmistrza Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski
                                                                                                      
 
 
 
 

Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (17 października 2011, 11:57:19)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (3 sierpnia 2017, 13:46:04)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1200

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij