Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

zamówienie na:

Budowa budynku magazynowego sprzętu do utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej

zamawiający: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-8/2011
wartość: Wartość zamówienia powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych.
termin składania ofert: 5 sierpnia 2011  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 01.09.2011 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 8/2011 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w postępowaniu na „Budowę budynku magazynowego sprzętu do utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta złożona przez Zakład Dekarsko-Blacharski Dańczak Piotr, 86-200 Chełmno, ul. Polna 11A. Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 261503,87 zł, (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 100,00 W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (209100,00 zł), zwiększono tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (261503,87 zł) – podstawa Art. 93 ust 1 pkt 4) u.p.z.p. UZASADNIENIE W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  Chełmno dnia 01.09.2011 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 8/2011
 
WYBÓR OFERTY 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w postępowaniu na „Budowę budynku magazynowego sprzętu do utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia:
 
Oferta złożona przez
Zakład Dekarsko-Blacharski Dańczak Piotr, 86-200 Chełmno, ul. Polna 11A.
Dane wybranej oferty:
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 261503,87 zł, (brutto). 
Liczba uzyskanych punktów – 100,00
 
W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (209100,00 zł), zwiększono tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (261503,87 zł) – podstawa Art. 93 ust 1 pkt 4) u.p.z.p.
 
 
 
UZASADNIENIE 
 
 
W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
 Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 8/2011
Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
 ul. Nad Groblą 2,
86-200 Chełmno
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE POD NAZWĄ:   
Budowa budynku magazynowego sprzętu do utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej   


przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych.
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.:
 
„BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ”
 
Zamówienie obejmuje:
· Budowę budynku magazynowego sprzętu do utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kilińskiego w Chełmnie. Zaprojektowany jest budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym, krytym papą termozgrzewalną. Pomieszczenia przeznaczone będą do składowania narzędzi i urządzeń związanych z prawidłowym utrzymaniem sieci wod-kan.
· Zakres budowy zgodny z przedmiarem robót i dokumentacją budowlaną.
· Rozbiórkę istniejącego budynku murowanego o wym. 10,00 x 5,00 i wys. 5,20 m -budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony oraz blaszak o wym. 8,50 x 5,30 i wys. 3,00 m.
· Prace geodezyjne tj: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
· Inne prace, nie ujęte w przedmiarze robót, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji budowlanej stanowiącej załączniki do SIWZ.
 
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
 
 
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.        Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 Listopada 2011 roku.

8.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.        Wymagane wadium:  5000,00 zł
10.    Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -    05. 08. 2011 r. godz. 9:00 
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    05. 08. 2011 r. godz. 9:30
14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest: Bogusław Cacałowski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kilińskiego 9, 86 - 200 Chełmno,
15.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2011-07-19 (numer ogłoszenia 205112-2011). 
Dokumentacja do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (368kB) pdf
Załącznik nr 1 (285kB) pdf
Załącznik nr 2 (212kB) pdf
Załącznik nr 3 (759kB) pdf
Załącznik nr 4 (531kB) pdf
Załącznik nr 5 (448kB) pdf
Załącznik nr 6 (112kB) pdf
Załącznik nr 7 (54kB) pdf
Załącznik nr 8 (1585kB) pdf
Załącznik nr 9 (148kB) pdf
Załącznik nr 10 (146kB) pdf
Załącznik nr 11 (152kB) pdf
Załącznik nr 12 (137kB) pdf
Załącznik nr 13 (117kB) pdf
Załącznik nr 14 (72kB) pdf
Załącznik nr 15 (70kB) pdf
Załącznik nr 16 (76kB) pdf
Załącznik nr 17 (603kB) pdf
 

Opublikował: Cacałowski (19 lipca 2011, 08:47:42)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (1 września 2011, 07:48:30)
Zmieniono: Wybór Oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1674

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij