Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2006

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlanej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 22 Stycznia 4 w Chełmnie.

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro.
termin składania ofert: 26 kwietnia 2006
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Inżynierii Środowiska ul. Armii Krajowej 12/18 88-100 Inowrocław OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - prace projektowe

Gmina Miasto Chełmno: Opracowanie dokumentacji budowlanej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 22 Stycznia 4 w Chełmnie.

ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 - 200 Chełmno.
Osoba do kontaktów: Józef Chmarzyński ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771746, fax 056 6771774,
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji budowlanej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 22 Stycznia 4 w Chełmnie.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Zakres dokumentacji winien obejmować:
- opracowanie auditu energetycznego budynku szkolnego,
- opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej i kosztorysowej, termomodernizacji ( wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, częściowa wymiana konstrukcji dachu, docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o. - bez wymiany kotłów, wykonanie instalacji c.w.u.).
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych termomodernizacyjnych,
- opracowanie planu BIOZ.
- przygotowanie podkładów mapowych syt.- wys. w skali 1: 500 wraz z mapą stanu prawnego do celów projektowych.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Miasto Chełmno.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74224000 - 5
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty zamiennej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 60 000 euro.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 10.05.2006 r.; data zakończenia: 15.09.2006 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 1.200 zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 , spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: nie dotyczy.
1.3) Przewidywana. liczba dostawców, którzy zostaną zaproszenia. do składania. ofert: nie dotyczy.
2) Kryteria oceny ofert: cena oferty stanowi 100 % (najniższa cena).
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępne do 26.04.2006 oraz dodatkowych wyjaśnień dostępne do 20.04.2006 r.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.04.2006 r., godzina 10:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego. terminu składania ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 26.04.2006 r., godzina 1030. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, sala nr 9.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finansowanego. ze środków UE: Nie
2) Data wysłania ogłoszenia do Prezesa Zamówień Publicznych: nie dotyczy.


Opublikował: Przemysław Małkowski (7 kwietnia 2006, 10:13:06)

Ostatnia zmiana: Kamil Grzyb (22 maja 2006, 13:04:41)
Zmieniono: wskazano ofertę, którą wybrano do realizacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1437

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij