Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

zamówienie na:

Wykonanie remontu generalnego części ogrodzenia cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy ul. Jastrzębskiego w Chełmnie – etap II

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: 8
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2011  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą: \"KAMEX\" Zbigniew Ćwikliński, Małe Czyste 18, 86-212 Stolno Wyniki postępowania:


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (34kB) pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 32
fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie
 
Osoba uprawniona:
Bogumiła Szymańska
Fax 56 677 17 74
Tel 56 677 17 37
Nr lokalu 109 Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl
 
Zamawiający ogłasza przetarg na:
„Wykonanie remontu generalnego części ogrodzenia cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy ul. Jastrzębskiego w Chełmnie  – etap II”
 
Rodzaj zamówienia – usługi
Tryb postępowania – przetargowy
 
Określenie przedmiotu zamówienia
Wykonanie remontu części ogrodzenia cmentarza Komunalnego w Chełmnie przy ul. Jastrzębskiego. Roboty obejmują:
- Oczyszczenie elementów ogrodzenia z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie farby, zagruntowanie minią i jednokrotne malowanie farbą olejną koloru ciemnozielonego,
- Wymiana na nowe elementów ogrodzenia nie nadających się do remontu.
- Przycięcie krzewów i gałęzi przyległych do ogrodzenia.
- Naprawa odcinków uszkodzonych cokołu betonowego ogrodzenia.
Szacunkowa wielkość zamówienia:
Wykonanie remontu nie mniej niż 190 mb ogrodzenia (zależnie od zaoferowanej ceny remontu 1 mb ogrodzenia)
 
Termin realizacji zamówienia
30 dni od dnia podpisania umowy.
 
Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
Cena                     – 100 %
 
Specyfikacja zamówienia
a.      Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl
b.      SpZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 109 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
c.      Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym.
d.      Cena SpZ wraz z załącznikami – 0 zł.
 
Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
-         Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-         Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-         Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-         Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.
 
 
Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter)
w terminie do 14.07.2011r. godz. 10.30
 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert:
              w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204
                                     w terminie do 14.07.2011r. godz. 11.00
Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
Pliki do pobrania:
Specyfikacja Zamówienia (121kB) pdf

Opublikował: Joanna Borzuchowska (1 lipca 2011, 08:09:22)

Ostatnia zmiana: Joanna Borzuchowska (15 lipca 2011, 11:09:50)
Zmieniono: wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1593

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij