Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

zamówienie na:

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP-5/2011
wartość: Powyżej 14000 euro poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 27 czerwca 2011  09:00
wynik postępowania: Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 5/2011 Chełmno dnia 30.06.2011 r. WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje się, że postępowaniu na Dostawę flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: „KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa. Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 137268,00 zł, (brutto). • Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu: 4,30 [kg/1t s.m.o.] • Liczba uzyskanych punktów – 95,50  
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 5/2011                    
Chełmno dnia 30.06.2011 r. 
 
WYBÓR OFERTY 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.    Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje się, że postępowaniu na Dostawę flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: 

Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 
„KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa.
Dane wybranej oferty:
Cena realizacji zamówienia cena oferty: 137268,00 zł, (brutto).  
Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu: 4,30 [kg/1t s.m.o.] 
Liczba uzyskanych punktów – 95,50
 
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą:
 
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:
„KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Kryterium cena waga – 50 % - 45,50
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 % - 50,00
Łącznie – 95,50
 
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:
Technologie Galwaniczne Sp. z o.o. ul. Lodowa 101, 93-232 Łódź
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Kryterium cena waga – 50 % - 44,50
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 % - 36,50
Łącznie – 81,00
 
Oferta oznaczona nr 3 złożona przez:
„EKO-CHEMIA”, Barbara Dzikowska-Lach, ul. Brzozowa 19, 87-100 Toruń
uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Kryterium cena waga – 50 % - 50,00
Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 % - 27,00
Łącznie – 77,00
 
Oferta oznaczona nr 4 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CHEMIKOLOR” S.A. ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź
Oferta odrzucona
 
UZASADNIENIE 
 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
                                                                                      
                                                                                                                                                                                          

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 5/2011

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Nad Groblą 2 86-200 Chełmno OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: 

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie 

przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).   
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych.
3.        Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie
 Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
24 54 20 00 – 5 - Polimery akrylowe w formach podstawowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.        Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia - dostawa rozłożona zostanie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
7.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warónków Zamówienia.
8.        Wymagane wadium:  1000,00 zł
9.        Kryteria oceny ofert:
Cena – 50 %
Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu [kg/1t s.m.o.] – 50%
10.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -    27. 06. 2011 r. godz. 9:00 
11.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
12.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    27. 06. 2011 r. godz. 9:30
13.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
Bogusław Cacałowski, (tel. 56 686 04 10) e-mail:.wodociagi@zwik.chelmno.pl
Małgorzata Antolak (Tel.56 686 49 33) e-mail:.laboratorium@zwik.chelmno.pl;
Zbigniew Korzeński (Tel.56 686 49 33) e-mail:.oczyszczalnia@zwik.chelmno.pl;
14.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23. 05. 2011 r. (numer ogłoszenia 125266-2011).

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (382kB) pdf
Załącznik nr 1 (289kB) pdf
Załącznik nr 2 (214kB) pdf
Załącznik nr 3 (158kB) pdf
Załącznik nr 4 (126kB) pdf

Opublikował: Cacałowski (23 maja 2011, 14:29:58)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (30 czerwca 2011, 07:13:08)
Zmieniono: Wybór Oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1645

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij