Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2011

zamówienie na:

Nadzór inwestorski wielobranżowy w ramach robót budowlanych obejmujących realizację zadania pod nazwą „Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku (tzw. biurowca) przy ul. Kamionka 3 w zakresie jego adaptacji na mieszkania socjalne oraz modernizacji i rozbudowy siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” realizowanego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 - 2015.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Przetarg na podstawie art. 70(1) ustawy Kodeks Cywilny
nr sprawy: TI.271.7.2011.
wartość: poniżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2011  12:00
przyczyna unieważnienia: W załączeniu pismo dotyczące unieważnienia postępowania. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
GMINA MIASTA CHEŁMNA
z siedzibą przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie (86-200)
Województwo Kujawsko – Pomorskie, Powiat Chełmiński
W imieniu, której działa BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA
Na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 
Ogłasza przetarg o wartości zamówienia mniejszej niż 14.000 € na:
1.  Nazwa zamówienia:
Nadzór inwestorski wielobranżowy w ramach robót budowlanych obejmujących realizację zadania pod nazwą „Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku (tzw. biurowca) przy ul. Kamionka 3 w zakresie jego adaptacji na mieszkania socjalne oraz modernizacji i rozbudowy siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” realizowanego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 - 2015.
2.  Przedmiot zamówienia:
1)      Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego w ramach robót budowlanych obejmujących realizację zadania pod nazwą: „Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku (tzw. biurowca) przy ul. Kamionka 3 w zakresie jego adaptacji na mieszkania socjalne oraz modernizacji i rozbudowy siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 - 2015.
2)      Nadzór inwestorski prowadzony będzie w następujących branżach:
a) konstrukcyjno – budowlanej,
b) elektrycznej,
c) sanitarnej.
3) Obszar i zakres przedmiotu zmówienia:
a)      Obszar przedmiotu zamówienia obejmuje nadzorowanie robót budowlanych w budynku przy ul. Kamionka 3 zlokalizowanym na dz. nr 167/2 położonej w Chełmnie; zagospodarowanie działek nr 167/2 i 166 oraz wykonanie przyłączy technicznych z sieci zlokalizowanych na dz. nr 158/2 (ulica Kilińskiego) do budynku przy ul. Kamionka 3 w Chełmnie.
b)      Zakres robót budowlanych obejmuje adaptację części trzykondygnacyjnej budynku na mieszkania socjalne oraz części dwukondygnacyjnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu.
c)      Parametry obiektu:
- Liczba kondygnacji – 2 i 3;
- Powierzchnia zabudowy – 451 m2;
- Powierzchnia użytkowa – 847 m2;
- Kubatura – 2470 m2
4) W ramach realizacji przedmiotu umowy inspektor nadzoru każdej z branż będzie miał następujące obowiązki:
a)      reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b)      sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c)      sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 
d)     potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
e)      inne obowiązki określone w projekcie umowy.
 
3. Czas realizacji zamówienia:
a) rozpoczęcie nadzoru – od zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych,
b) zakończenie nadzoru – w ciągu 20 dni od daty zakończenia robót budowlanych, których zakończenie przewidywane jest na dzień 30 listopada 2011 r.
 
4. Informacja   o   miejscu,   terminie   i   zasadach   uzyskania   szczegółowej informacji na temat zamówienia:
Warunki przetargu można uzyskać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno, pok. Nr 216,
 
lub na stronie internetowej:    http://www.bip.chelmno.pl/
 
5. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 4.04.2011. do godziny : 12.00
W siedzibie zamawiającego:
Urząd Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1                     86-200 Chełmno, pok. Nr 101
 
8. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania:
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w następujących przypadkach:
a) nie wpłynie żadna oferta,
b)  żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,
 c) wartość najniższej oferty przekroczy sumę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania,
d)  zamawiający nie otrzyma środków z Unii Europejskiej na współfinansowanie przedmiotowego zadania.
Chełmno, dnia ....21.03.2011.......
                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                  mgr Mariusz Kędzierski          

Ogłoszenie o zamówieniu (57kB) pdf
Warunki przetargu (203kB) pdf
Druk oferty przetargowej (86kB) pdf
Wzór umowy na nadzory (84kB) pdf

Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, audyt energetyczny budynku - załączniki  od 8 do 11 do pobrania pod poniższym adresem:

ftp://93.91.211.130//chelmno/Kamionka_przetarg/
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (383kB) pdf

Opublikował: Kamil Grzyb (21 marca 2011, 12:48:19)

Ostatnia zmiana: Kamil Grzyb (5 kwietnia 2011, 16:16:20)
Zmieniono: Wprowadzono informację o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1761

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij